Cơ hội

[Ý - ĐH SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE] 105 HỌC BỔNG TIẾN SĨ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. DEADLINE: 22/07

25/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

ĐH Scuola Universitaria Superiore (IUSS) giới thiệu chương trình học bổng tiến sĩ về “Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu”. Đây là chương trình nghiên cứu được tổ chức với sự liên kết của 29 trường đại học và các viện nghiên cứu trong Italia.

- Số lượng học bổng: 105

- Giá trị học bổng: €15,343.28/năm

- Hạn nộp hồ sơ: 22 July 2021

- Lợi ích: được chọn chủ đề nghiên cứu và trường mà bạn muốn nghiên cứu trong số 29 trường.

Giới thiệu về Chương trình học bổng:  Tiến sĩ về Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu (Tiến sĩ SDC)
MỘT ĐƯỜNG LỐI GIÁO DỤC ĐỘC ĐÁO VÀ ĐỔI MỚI CHO SỰ CHUYỂN HÓA ĐẾN TƯƠNG LAI BỀN VỮNG VÀ BỀN VỮNG
TẦM NHÌN
Một xã hội công bằng và đổi mới hài hòa với hành tinh.

SỨ MỆNH
Đưa ra một lộ trình giáo dục liên đại học, thúc đẩy khả năng của các thế hệ tương lai trong việc định hướng sự thay đổi thông qua phản ánh xuyên ngành, hiểu được khí hậu đang phát triển, thiết kế và thực hiện một xã hội khử cacbon, công bằng và bền vững.

NHỮNG THÍ SINH LÝ TƯỞNG
là những ứng viên tiến sĩ chuyên ngành và đầy tham vọng, những người muốn tích hợp và nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của họ trong một hệ sinh thái khoa học đa ngành và do đó trở thành những người tiên phong của mô hình xã hội xanh.

MỘT DỰ ÁN
của Trường Nghiên cứu Cao cấp IUSS của Pavia và Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Hành động Bền vững (3CSA) thuộc Liên đoàn các Trường Nghiên cứu Cao cấp Ý, được đồng tài trợ bởi Bộ Đại học và Nghiên cứu Ý (MUR).

Một chương trình đa ngành và liên ngành với sự hợp tác của hơn 30 trường Đại học và Trung tâm Nghiên cứu của Ý. Một người đóng góp chính cho công việc cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Chương trình giáo dục và nghiên cứu được tổ chức theo 6 chương trình giảng dạy với hai mục tiêu chung:

-để đề xuất các mô hình bền vững mới nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác động của nó, và
-để xây dựng một cộng đồng học tập và nghiên cứu có thể thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và hoạt động cho các vấn đề phức tạp của xã hội chúng ta.
Một chương trình mà các ý tưởng và phương pháp liên quan đến các chủ đề Môi trường, Xã hội, Công nghệ, Kinh tế và Sức khỏe được tích hợp trong một tầm nhìn toàn cầu.

- Thông tin về call: http://www.iusspavia.it/phd-sdc/admission

- Chương trình nghiên cứu: http://www.iusspavia.it/.../68718276-ac18-4ee8-9813...

- Chương trình học: http://www.iusspavia.it/.../9fa29e0c-7892-4c3c-bb09...

- Quan trọng: Thầy Andrea Critto phụ trách học bổng chủ đề "Phương pháp tiếp cận đa rủi ro đối với các hiểm họa tổng hợp và liên kết với nhau, môi trường và thiên nhiên đối với môi trường trên cạn, biển và ven biển" (“Multi-risk approach for compound and interlinked climate, environmental and natural hazards on terrestrial, marine, and coastal environments” )(Code A04). Yêu cầu: Ứng cử viên tiềm năng ngoài việc có background phù hợp với chủ đề nghiên cứu thì cần có kỹ năng về coding, có kiến thức và kinh nghiệm về Machine Learning. Liên hệ: vuong.pham@unive.it để biết thêm chi tiết.

Geolink tổng hợp từ IUSS

popup

Số lượng:

Tổng tiền: