Cơ hội

WEBINAR: XÁC ĐỊNH SỤT LÚN ĐẤT TẠI VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT INSAR TRÊN NỀN TẢNG TOMOSAR - HẠN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 12PM NGÀY 5.5.2021

05/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

InSAR là một kỹ thuật đã chứng tỏ khả năng xác định hiện tượng sụt lún đất theo thời gian với độ chinh xác cao. Các chuyên gia đã xây dựng nền tảng TomoSAR hỗ trợ các kỹ thuật nâng cao để cung cấp các phép xử lý InSAR nâng cao đến độ chinh xác milimet.

Nội dung

Nội dung webinar bao gồm lý thuyết cơ bản về radar, các vệ tinh SAR, kỹ thuật InSAR và nền tảng TomoSAR có thể xác định và theo dõi sự biến dạng của mặt đất theo thời gian. Bên cạnh đó các diễn giả cũng cung cấp giải pháp mô phỏng lún trên nền tảng mở Urscape. Những người tham gia sẽ có được sự hiểu biết trực quan về nền tảng của InSAR và ứng dụng của nó tại Việt Nam.

Thời gian

Hội thảo trực tuyến được tổ chức vào vào lúc 18:45 (giờ Hà Nội), ngày 06/5/2021 (Thứ Năm) tại địa chỉ: : https://inrae-fr.zoom.us/j/92875641114

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (và tiếng Anh)

Chủ trì: PGS. TS Lê Trung Chơn

Diễn giả chính

TSKH. Hồ Tống Minh Định, nghiên cứu viên chính, Viện nghiên cứu Quốc gia Nông nghiệp và Môi trường (INRAE), Cộng hòa Pháp

TSKH. Hồ Tống Minh Định là chuyên gia cao cấp về kỹ thuật InSAR và là giảng viên khóa huấn luyện về InSAR của IGRASS 2020 (và IGRASS 2021). Ông từng là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về kỹ thuật viễn thông tại Trường Đại học Bách Khoa Milan (Politecnico di Milano -Polimi), Italy, vào năm 2013. Ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học (Dr Habil) tại Đại học Montepellier vào năm 2019 với đề tài “SAR imaging: from Intensity to Interferometry and Tomography”. Tiến sĩ đã phát triển thành công nền tảng TomoSAR để xử lý InSAR bằng kỹ thuật cắt lớp (tomography) và một trong những nền tảng xử lý InSAR tốt nhất trên thế giới hiện nay.

HẠN ĐĂNG KÝ trước 12:00 PM, ngày 05/5/2021) theo link: https://forms.gle/xhCJQGkSxbv9bJdA9

-------

Webinar: Subsidence estimation in Vietnam by Radar Interferometry using TomoSAR platform

Join us for an introduction to radar interferometry and TomoSAR platform and to learn how they can estimate millimeter-scale subsidence in Vietnam

Time : 6 May 2021 18:45 (Hanoi time)

Radar Interferometry of Earth’s surface has proved for its ability to estimate deformation over time. To make it more robust, we created TomoSAR platform which supports advanced techniques to provide millimeter-scale measurements. After a quick introduction of radar theory, we present how modern SAR satellites and TomoSAR platform can identify and monitor ground deformation. Participants will gain an intuitive understanding on the background of radar interferometry and its application in Vietnam.

Main speaker: Dr. Habil. Dinh Ho Tong Minh, Research Scientist, INRAE

He was the instructor for the radar interferometry full day class in IGARSS 2020 (and will be in 2021). He was a lecturer in Ho Chi Minh City Bach Khoa University. He received the Ph.D. degree in Telecommunications from Politecnico di Milano (Polimi), Italy, in 2013. He is the creator of TomoSAR platform, which offers synthetic aperture radar (SAR), interferometry, and tomography processing. He defended his Habilitation from the University of Montpellier, France, in May 2019 on the topic “SAR imaging: from Intensity to Interferometry and Tomography

Link Zoom: https://inrae-fr.zoom.us/j/92875641114

popup

Số lượng:

Tổng tiền: