Cơ hội

Webinar Sử dụng Hình ảnh Vệ tinh để Điều tra Phá rừng trên GFW - 28/7/2021

23/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Global Forest Watch (GFW) là một nền tảng trực tuyến cung cấp dữ liệu và công cụ để giám sát rừng. Bằng cách khai thác công nghệ tiên tiến, GFW cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập thông tin gần thời gian thực về vị trí và cách các khu rừng đang thay đổi trên toàn thế giới.


Bạn có biết rằng ngoài nhiều hệ thống cảnh báo phá rừng có sẵn trên GFW, bạn cũng có thể truy cập hình ảnh vệ tinh để giúp xác nhận và điều tra sự thay đổi của rừng? Tham gia cùng các chuyên gia từ GFW, KSAT và Planet Labs để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định điều gì đang xảy ra trong các khu rừng trên thế giới.

Trong hội thảo trên web này, chúng tôi sẽ chia sẻ tổng quan về các tài nguyên hình ảnh vệ tinh có sẵn trên GFW và cách bạn có thể sử dụng chúng, tìm hiểu sâu về hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của Planet và cách bạn có thể truy cập nó trên Explorer và xem mức độ cảnh báo hệ thống và hình ảnh vệ tinh đã được ghép nối trong quá khứ.

Tất cả những người đăng ký sẽ nhận được một bản ghi hội thảo trên web ngay cả khi họ không thể tham gia trực tiếp.

Hội thảo trên web này sẽ xây dựng dựa trên hội thảo web “Những tiến bộ trong hệ thống cảnh báo giám sát rừng”, cung cấp cái nhìn tổng quan về các hệ thống cảnh báo giám sát rừng quan trọng hiện có trên GFW. Xem đoạn ghi hình tại đây: https://gfw.global/3hlT7Xl
Thời gian
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 09:00 sáng theo Giờ miền Đông (Hoa Kỳ và Canada)
Đăng ký ở đây:
https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_AG9_HLe1Rgu1IDOdKcAeVA

----

Webinar Using Satellite Imagery to Investigate Deforestation on GFW
Global Forest Watch (GFW) is an online platform that provides data and tools for monitoring forests. By harnessing cutting-edge technology, GFW allows anyone to access near real-time information about where and how forests are changing around the world.
Did you know that in addition to the variety of deforestation alert systems available on GFW, you can also access satellite imagery to help validate and investigate forest change? Join experts from GFW, KSAT and Planet Labs to learn more about how you can use satellite imagery to determine what’s happening in the world’s forests.

During this webinar, we’ll share an overview of the satellite imagery resources available on GFW and how you can use them, a deep dive into Planet’s high-resolution satellite imagery and how you can access it on Explorer, and a look into how alert systems and satellite imagery have been paired in the past.

All registrants will receive a copy of the webinar recording even if they cannot join live.

This webinar will build off the “Advances in Forest Monitoring Alert Systems” webinar, which provided an overview of the key forest monitoring alert systems available on GFW. Watch the recording here: https://gfw.global/3hlT7Xl
Time
Jul 28, 2021 09:00 AM in Eastern Time (US and Canada)
Register HERE: 
https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_AG9_HLe1Rgu1IDOdKcAeVA

Geolink tổng hợp từ WRI

popup

Số lượng:

Tổng tiền: