Cơ hội

Webinar Lợi ích và Ứng dụng của ảnh siêu phổ từ Trạm Vũ trụ

06/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cung cấp một nền tảng duy nhất để thu thập dữ liệu hình ảnh và tìm kiếm trái đất. Máy đo phổ hình ảnh DESIS được đặt trên ISS và thể hiện một bước tiến nhảy vọt về hiệu suất của cảm biến (ví dụ: tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu), phạm vi bao phủ không gian và dải phổ hẹp. DESIS có thể trỏ qua mô-đun Teledyne MUSES (Multiple User Module for Earth Sensing) có thể lưu trữ các tải trọng khác trên ISS. Bộ cảm biến đã thu thập hơn 17 triệu km vuông hình ảnh trong năm ngoái và mang đến cơ hội tuyệt vời để thu thập dữ liệu siêu phổ từ các khu vực trên thế giới chưa bao giờ quan sát được siêu phổ.

Trong hội thảo trên web này, Amanda O’Connor, Giám đốc Giải pháp địa không giantại Teledyne Brown Engineering và Megan Gallagher, Kỹ sư giải pháp tại L3Harris Geospatial sẽ thảo luận:

  • Giá trị của ảnh siêu phổ
  • Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và quyền truy cập của DESIS
  • Các ứng dụng của hình ảnh này như giám sát nhựa đại dương, thảm thực vật và chất lượng nước
  • Việc sử dụng ENVI để phân tích DESIS và các ảnh siêu phổ khác

Xem Webinar tại ĐÂY

-----

Benefits and Applications of Hyperspectral Imagery From the Space Station
The International Space Station (ISS) provides a unique platform for imaging and earth looking data collection. The DESIS imaging spectrometer is located on the ISS and represents a leap forward with regard to sensor performance (e.g. signal to noise ratio), spatial coverage, and narrow spectral bands. DESIS is pointable via the Teledyne MUSES (Multiple User Module for Earth Sensing) module which can host other payloads onboard the ISS. The sensor has collected over 17m sq km of imagery in the last year and provides an amazing opportunity to collect hyperspectral data from parts of the world that have never had hyperspectral observations.

In this webinar, Amanda O’Connor, Director of Geospatial Solutions at Teledyne Brown Engineering, and Megan Gallagher, Solutions Engineer at L3Harris Geospatial will discuss:

  • The value of hyperspectral imagery
  • Details on DESIS specs and access
  • Applications of this imagery such as monitoring ocean plastics, vegetation, and water quality
  • The use of ENVI to analyze DESIS and other hyperspectral imagery

Watch the webinar HERE

popup

Số lượng:

Tổng tiền: