Cơ hội

WEBINAR "LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TOÀN CẦU VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU THOÁT NƯỚC"

29/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trong khuôn khổ Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu của Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh (GFCP), Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng Chung và Phát triển Vương quốc Anh đang phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và Mott MacDonald tổ chức hội thảo trên web về Lập bản đồ Lũ lụt Toàn cầu và Quản lý Dữ liệu Thoát nước, Quản lý Nước mưa Tích hợp cho Đô thị Thiết kế.

Buổi học này miễn phí, dành cho tất cả mọi người và sẽ được thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Ngày giờ: 14:30 - 16:30 ngày 30 tháng 11 năm 2021
Nền tảng: Zoom meeting 

Chủ đề và Người thuyết trình:
- Phân tích rủi ro lũ lụt theo quy mô rộng sử dụng Dữ liệu nguy cơ lũ lụt được tính toán trước bởi Blair Spendelow (Tư vấn JBA).
- Quản lý cơ sở dữ liệu và sự tự tin: Bài học kinh nghiệm của Laura Benton (Mott MacDonald).
- Quản lý nước mưa tổng hợp cho thiết kế đô thị nhạy cảm với nước: Sách hướng dẫn dành cho các nhà quy hoạch đô thị và không gian mở của Lucie H. (Đại học Khoa học Ứng dụng Karlsruhe).

Đăng ký tại đây: https://lnkd.in/gFK2keAc

------

WEBINAR “GLOBAL FLOOD MAPPING AND DRAINAGE DATA MANAGEMENT” 

Under the UK Prosperity Fund's Global Future Cities Programme (GFCP), the UK Foreign, Commonwealth and Development Office is collaborating with the HCMC Department of Construction and Mott MacDonald to deliver a webinar on Global Flood Mapping and Drainage Data Management, Integrated Rainwater Management for Urban Design.

This session is free, open to everyone and will be conducted in both English and Vietnamese.

Date and time: 14:30 - 16:30 on 30 November 2021
Platform: Zoom meeting 

Topics and Presenters:
- Broadscale Flood Risk Analytics using Pre-computed Flood Hazard Data by Blair Spendelow (JBA Consulting).
- Database Management and Confidence: Lessons learnt by Laura Benton (Mott MacDonald).
- Integrated Rainwater Management for a Water-sensitive Urban Design: Workbook for urban and open space planners by Lucie H. (Karlsruhe University of Applied Sciences).

Register here: https://lnkd.in/gFK2keAc

Geolink tổng hợp từ UK in Vietnam

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: