Cơ hội

WEBINAR “HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA CHÚNG TA TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

30/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu
Quản lý tác động của mọi người trên ngôi nhà Trái đất đã trở thành lời kêu gọi tập hợp của thời đại chúng ta. Tất cả các bên liên quan, cho dù là chính phủ, khu vực tư nhân hay các tổ chức khu vực công, cần phải nắm bắt được quy mô của thách thức này và ứng phó với nó. Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Glasgow do Vương quốc Anh đăng cai tổ chức, mang đến cơ hội quan trọng để tập trung tâm trí và cam kết thực hiện các hành động giải quyết thách thức. Các chính phủ trên khắp thế giới đang tìm cách xác định tầm nhìn để khử cacbon cho nền kinh tế của họ và đạt được mức phát thải ròng bằng không. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết xuất sắc mục tiêu đến năm 2050 bằng 0 cho Việt Nam.

Với mục tiêu trao đổi với các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về các kết quả chính của Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên hợp quốc COP26, thảo luận các giải pháp thiết thực về hành động khí hậu và phát triển bền vững tại Việt Nam, Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh (UK DIT), Thành phố Hồ Chí Minh Sàn giao dịch (HOSE), Dragon Capital Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) đồng tổ chức hội thảo trên web “Hành động vì khí hậu Việt Nam: Vai trò của chúng ta trong việc xây dựng một doanh nghiệp bền vững” với nội dung chi tiết như sau:

- Ngày & Giờ: 15h00 - 17h00, Thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2021
- Nền tảng: Hội thảo trên web về Zoom
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt
- CPD: 2 Đơn vị (dành cho Hội viên ACCA)

Vui lòng đăng ký tại Link đăng ký bên dưới chậm nhất là Thứ Hai, 07/12/2021: 

https://forms.office.com/r/MAvycqv78H

-----

WEBINAR "VIETNAM CLIMATE ACTION: OUR ROLES IN BUILDING A SUSTAINABLE BUSINESS"
Introduction
Managing the impact of people on the planet we call home has become the rallying call of our times. There is an urgent need for all stakeholders, whether in governments, private sector, or public sector organisations, to grasp the scale of this challenge and to respond to it. The COP26 UN Climate Change Conference during 1-11 November 2021 in Glasgow hosted by the UK, offers an important opportunity to focus minds and to commit to actions that address the challenge. Governments around the world are seeking to define a vision for decarbonising their economies and achieving net zero emissions. Prime Minister Pham Minh Chinh made an excellent pledge of 2050 net zero target for Viet Nam.

With the objective to debrief Viet Nam regulators and business communities on the key results of COP26 UN Climate Change Conference, discuss practical solutions on climate actions and sustainability development in Viet Nam, UK Department of International Trade (UK DIT), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), Dragon Capital Viet Nam and Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) co-host the webinar “Viet Nam climate action: Our roles in building a sustainable business” with the details as below:

- Date & Time: 15.00 - 17.00, Thurday 9 December 2021
- Platform: Zoom Webinar
- Language: English and Vietnamese
- CPD: 2 Unit (for ACCA Members)

Please kindly register at registration Link below no later than Monday, 07/12/2021.

https://forms.office.com/r/MAvycqv78H

Geolink tổng hợp từ UK in Vietnam

popup

Số lượng:

Tổng tiền: