Cơ hội

[VNSC -WEBINAR] XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH MẶT ĐẤT TỪ KHÔNG GIAN

11/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) tổ chức hội thảo trên web lần thứ 3 vào năm 2021 về “Xác định chuyển dịch mặt đất từ ​​không gian” vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Sự kiện này có sự kết hợp của VNSC và Nhóm Xây dựng Năng lực và Dân chủ Dữ liệu (WGCapD), Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất (CEOS).

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm KHCNVN
Diễn giả: GS.TS Hồ Tống Minh Định (UMR TETIS, INRAE)
Người điều hành: GS.TS Lê Trung Chơn (ĐHBK) & TS Phạm Thị Mai Thy (VNSC)
Chi tiết:

Tổng quan: Giám sát chuyển động trên mặt đất là rất quan trọng để giảm thiểu các nguy cơ liên quan. Làm thế nào để đo lường nó một cách chính xác cho quy mô lớn? Giao thoa kế SAR (InSAR) cho phép đo chuyển động trên mặt đất quy mô lớn với độ phân giải không gian và độ chính xác chưa từng có từ không gian.
Bài nói chuyện về: (1) để hiểu rõ hơn về khả năng của InSAR để đo độ lún mặt đất; (2) thể hiện các ví dụ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và sông Mekong; (3) để làm nổi bật ý nghĩa của sứ mệnh SAR băng tần X tại Việt Nam mới (JV-LOTUSat) đã được lên kế hoạch triển khai vào khung thời gian năm 2023.

---------

[VNSC -WEBINAR] GROUND MOTION FROM SPACE

The Vietnam Space Center (VNSC) organizes the 3rd webinar in 2021 about “Ground motion from space” on October 15th, 2021.
The event was in conjunction with VNSC and the Data Democracy and Capacity Building Group (WGCapD), the Earth Observation Satellite Commission (CEOS).

Organizer: Vietnam National Space Center (VNSC), VAST
Speaker: Prof. Dr. Ho Tong Minh Dinh (UMR TETIS, INRAE)
Moderator: Prof. Dr. Le Trung Chon (HCMUT) & Dr. Pham Thi Mai Thy (VNSC)
Detail:


Overview: Monitoring ground motion is critical to mitigate related hazards. How to measure it precisely for large scale? SAR interferometry (InSAR) allows measuring large scale land motion with unprecedented spatial resolution and accuracy from space.
The talk is about: (1) to provide a better understanding of the capabilities of the InSAR for measuring the ground subsidence; (2) to demonstrate examples in Hanoi, Ho Chi Minh city and the Mekong; (3) to highlight the implication on a new Vietnam X-band SAR mission (JV-LOTUSat) which has been scheduled for launch for the 2023 timeframe.

Geolink tổng hợp từ VNSC

popup

Số lượng:

Tổng tiền: