Cơ hội

Viện TNMT Biển (IMER) tuyển sinh NCS năm 2021 các ngành học về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

17/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Bộ Môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Viện TNMT biển IMER) thuộc Khoa KHCN biển (Học Viện KHCN, Viện HLKHCN VN) bắt đầu tuyển sinh NCS năm 2021 với nhiều quyền lợi đạt học vị tiến sĩ.

Mã ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (9850101) với nhiều chuyên ngành đào tạo:

 

Quyền lợi đạt học vị tiến sĩ

Nghiên cứu sinh theo học tại Viện (246- đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng) sẽ được tư vấn nhiều quyền lợi để đạt học vị Tiến sĩ như:

- NCS gắn với các đề tài khoa học các cấp (đặc biệt là các cấp nhà nước). Như các chương trình KC08/16-20, KC.09/16-20 đào tạo và hỗ trợ trung bình 2 NCS.

- Học phí của Học viện thấp nhất trong cả nước.

- Các thầy hướng dẫn là cán bộ có khả năng công bố quốc tế tốt.

- Chương trình học ngay tại Hải Phòng hoặc Hà Nội.

Liên hệ

Mọi tư vấn đầu vào chương trình NCS cụ thể để học viên đạt kết quả tốt nhất vui lòng liên hệ qua điện thoại Tiến Sĩ Lê Xuân Sinh - 0972366858

popup

Số lượng:

Tổng tiền: