Tin tức

VIỄN THÁM SÉT- P2

27/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bản đồ tia chớp địa tĩnh (GLM)
Có những hệ thống và công cụ khác mà các nhà khoa học đã sử dụng để đo sét, bao gồm cả hệ thống vệ tinh Bản đồ Tia chớp Địa tĩnh (GLM). Máy dò chuyển đổi quang học hồng ngoại gần, đơn kênh đã được sử dụng cùng với các trạm quan sát trên mặt đất.

Việc sử dụng GLM để theo dõi các sự kiện bão lớn, đơn lẻ đã rất thành công và giúp hiểu rõ hơn nhiều về các cơn bão. Ví dụ: trong một bài báo gần đây, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định rằng trong cơn bão Harvey, tốc độ chớp và xung tăng lên đáng kể trong kính che mắt và băng mưa của cơn bão.


Dữ liệu chứng minh rằng cường độ này đóng vai trò là một dự báo cho thời điểm cơn bão sẽ mạnh lên. Nói cách khác, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng dữ liệu sét để hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của một cơn bão lớn. 

https://www.gislounge.com/remote-sensing-of-lightning/?jwsource=cl

Video này cho thấy lần truyền dữ liệu Bản đồ tia chớp địa tĩnh (GLM) đầu tiên từ NOAA GOES-17. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, dữ liệu sét trong video này cho thấy các cơn bão đang gia tăng nhanh chóng và tạo thành một đường trên Đồng bằng Hoa Kỳ.

Ghi lại nhanh trên quỹ đạo của vệ tinh Sự kiện thoáng qua (FORTE)
Tương tự, Ghi lại trên quỹ đạo nhanh của Vệ tinh Sự kiện thoáng qua (FORTE) đã chứng tỏ tiện ích trong việc đo lường các cuộc tấn công từ đám mây đến mặt đất. Trong trường hợp này, tần số vô tuyến được chứng minh là có hiệu quả. Dữ liệu như vậy cho phép hiểu rõ hơn về các cuộc đình công được quan sát bằng quang học, đặc biệt là làm rõ các chữ ký từ các phép đo quang học khác và giúp xác định nguồn gốc của nơi bắt đầu một cuộc đình công nhất định, do xu hướng của các cuộc đình công lan rộng theo chiều ngang và chiều dọc có thể khiến nguồn gốc khó xác định. 


Công nghệ địa không gian được cải tiến để lập bản đồ tia chớp
Các hệ thống được cải tiến và ngày càng có nhiều công cụ vệ tinh cho phép đo sét tốt hơn trên toàn cầu. Những công cụ này rất quan trọng nếu cần hiểu rõ các cơn bão đe dọa tính mạng và có thể xây dựng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Mặc dù nhiều vệ tinh mới vẫn cần thử nghiệm thực tế hơn nữa và công bố kết quả của chúng, nhưng tiềm năng sớm có nghĩa là chúng ta có thể dự báo và hiểu rõ hơn về các cơn bão trước và trong khi chúng đang phát triển.

------

REMOTE SENSING OF LIGHTNING -P2

Geostationary Lightning Mapper (GLM)
There are other systems and tools scientists have used to measure lightning, including the Geostationary Lightning Mapper (GLM) satellite system. The single-channel, near-infrared optical transient detector has been used, along with ground-based observation stations.

The use of GLM to monitor single, major storm events has been very successful and has enabled a much better understanding of hurricanes. For instance, in a recent article, researchers were able to determine that during Hurricane Harvey, flash and pulse rates increased substantially in the hurricane’s eyewall and rainband.


The data demonstrated that this intensification served as a predictor for when the storm would intensify. In other words, researchers could use lightning data to better understand how severe a major storm could become.

https://www.gislounge.com/remote-sensing-of-lightning/?jwsource=cl

This video shows the first transmission of Geostationary Lightning Mapper (GLM) data from NOAA GOES-17. On May 9, 2018, the lightning data in this video shows storms rapidly increasing and forming a line across the United States Plains.

Fast On-orbit Recording of Transient Events (FORTE) satellite
Similarly, the Fast On-orbit Recording of transient Events (FORTE) satellite has demonstrate utility in measuring cloud-to-ground strikes. In this case, radio frequency proved to be effective. Such data allow greater insight to optically observed strikes, in particular clarifying signatures from other optical measurements and helping to determine the origin of where a given strike starts, given the proclivity of strikes to spread horizontally and vertically that can make the origin hard to pinpoint.


Improved Geospatial Technologies for Mapping Lightning
Improved systems and an increasing number of satellite tools are enabling better measures of lightning globally. These tools are critical if life-threatening storms are to be understood and proper precaution can be developed. While many of the new satellites still need further real-world testing and publication of their results, the early potential means we might be better able to forecast and understand storms before and while they are developing. 

Geolink tổng hợp từ GISlounge

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: