Cơ hội

Viện Rừng Châu Âu (EFI) tuyển dụng Chuyên gia quản lý rừng

17/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Viện Rừng Châu Âu (EFI) là một tổ chức quốc tế với 29 quốc gia thành viên và 120 tổ chức thành viên. EFI có một số văn phòng trên khắp Châu Âu và một văn phòng dự án ở Kuala Lumpur, Malaysia hỗ trợ các quy trình quản lý rừng ở Khu vực Châu Á.

Để củng cố cơ sở ở Châu Á, EFI đang tìm kiếm một Chuyên gia Quản lý Rừng để tham gia cùng Team của họ tại KualaLumpur, Malaysia thực hiện Chương trình Hỗ trợ Quản lý Rừng Khu vực-ASEAN.

Chuyên gia sẽ cung cấp kỹ thuật, cũng như lời khuyên chiến lược và đầu vào các hoạt động được triển khai thông qua Cơ sở EU REDD trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Lào PDR, Thái Lan. 

Mọi chi tiết tham khảo thông báo việc làm trên: https://efi.int/careershttps://efi.int/.../0121_Forest%20and%20Land-Use...

Hạn chót nộp đơn: Ngày 7 tháng 7 năm 2021. Hãy liên hệ Christophe Van Orshoven (christophe.vanorshoven@efi.int), Trưởng nhóm REDD, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: