Tài liệu kỹ thuật

Việc áp dụng các giải pháp GNSS trong khai khoáng và khai thác đá

14/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Công nghệ GNSS kết hợp với các chương trình giáo dục tập trung góp phần tăng năng suất khảo sát
Các công nghệ GNSS mới nhất của CHCNAV đã được sử dụng kết hợp với đào tạo nghề trên đảo Sumatra để nâng cao năng suất của các hoạt động khảo sát và từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đảo Sumatra là một trong những hòn đảo lớn nhất ở Indonesia, nằm ở phía tây của Java và phía nam của bán đảo Mã Lai. Nó được biết đến với đất đai màu mỡ, nhiều loại động vật và tài nguyên thiên nhiên của nó, bao gồm than đá, dầu thô và khí đốt tự nhiên. Những hoạt động này hỗ trợ một số hoạt động kinh tế chính của Sumatra, tạo ra hơn 60% thu nhập của khu vực.

Ngoài những nguồn lực đó, chính quyền Sumatra cũng rất chú trọng đào tạo nghề vì nhân lực địa phương đóng vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế trên đảo. PT Bukit Asam (than), PT Semen Baturaja (xi măng) và PT Pupuk Sriwijaya (hóa chất) là một trong những công ty lớn nhất ở Sumatra. Họ liên tục nghiên cứu các công nghệ mới để cải thiện quy trình làm việc, phương pháp luận và tổ chức tổng thể.

Các mỏ và mỏ đá đang đòi hỏi những người sử dụng địa hình. Với việc sử dụng các thiết bị và kỹ thuật ngày càng hiệu quả để số hóa 3D hoàn toàn các địa điểm, hoạt động của một mỏ hoặc một mỏ lộ thiên có thể được tối ưu hóa rất nhiều. Ở mọi giai đoạn, từ thăm dò đến vận hành các mỏ hoặc mỏ đá, các giải pháp CHCNAV được tất cả các bên liên quan sử dụng và công nhận về độ chính xác và khả năng chi trả.

Máy thu GNSS RTK, mạng GNSS RTK cục bộ hoặc khu vực, máy bay không người lái trên không (UAV hoặc ‘máy bay không người lái’) và phép đo quang cũng như công nghệ Lidar mới nhất là tất cả các giải pháp mà CHCNAV cung cấp để giúp bất kỳ công ty khai thác và kỹ thuật nào tăng năng suất của họ.


Nỗi đau của người dùng
Khách hàng thực hiện các phương pháp mới để lập bản đồ 3D và khảo sát thường gặp khó khăn. Chúng có thể được tóm tắt như sau:

 • Các công cụ đo lường hiện tại có thể đã lỗi thời về mặt công nghệ, ví dụ: một máy kinh vĩ đơn giản và mức độ để khảo sát địa hình.
 • Chi phí bảo trì cao và định kỳ của thiết bị cũ tiêu tốn một phần nguồn tài chính với chi phí mua thiết bị mới.
 • Các công ty khai thác lớn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên chất lượng cao vì họ thích sử dụng các thiết bị hiện đại như máy thu GNSS, máy bay không người lái đo quang và Lidar.
 • Các nhân viên kỳ cựu không muốn học cách sử dụng thiết bị mới và phần mềm khác nhau, chẳng hạn như chuyển từ máy kinh vĩ sang công nghệ GNSS.
 • Các giải pháp công nghệ cao thường gắn liền với thiết bị chi phí cao và do đó được coi là xa tầm với từ quan điểm tài chính.

Các giải pháp
Giải quyết những trở ngại khác nhau đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp ba điểm thiết yếu:

 • Sự sẵn có của các công nghệ đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong các mỏ và mỏ đá như điều kiện hoạt động khắc nghiệt và các địa điểm xa xôi. Cấp chứng nhận IP (chống nước và chống bụi) và độ chắc chắn của bộ thu GNSS i73 và i90 mang lại sự tự tin tối đa trong việc sử dụng hàng ngày và giảm đáng kể thời gian chết của phần cứng. Công nghệ GNSS như iStar tối ưu hóa hiệu suất khảo sát GNSS, cả về độ chính xác định vị và tính khả dụng của nó trong các môi trường khó khăn.
 • Việc áp dụng công nghệ GNSS cho người dùng lần đầu bằng cách đơn giản hóa các quy trình làm việc. Ví dụ, việc tích hợp các mô-đun GNSS + IMU cho phép người khảo sát khảo sát các điểm mà không cần phải san bằng cực phạm vi. Phát triển phần mềm cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này, cho phép thực hiện các quy trình tự động: danh sách kiểm tra an toàn cho việc sử dụng máy bay không người lái, mã hóa các cuộc khảo sát địa hình để xử lý dữ liệu tối ưu bằng phần mềm CAD, v.v.
 • Cuối cùng, việc tiến hành các buổi đào tạo có hệ thống với các nhà khai thác hiện trường góp phần tăng năng suất và thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng. Chương trình đào tạo cho dự án này bao gồm các nguyên tắc cơ bản của hệ thống GNSS RTK. Mặc dù hầu hết các địa điểm trong dự án này đều có mạng phủ sóng để hoạt động ở chế độ NTRIP RTK, khả năng sử dụng các modem vô tuyến tích hợp cung cấp một dự phòng hoạt động có giá trị. Giai đoạn thu thập dữ liệu với mã hóa mở rộng (bổ sung ảnh, video và tin nhắn thoại vào tọa độ điểm khảo sát) tạo điều kiện thuận lợi cho bước xử lý cuối cùng, kết xuất bản đồ, tính toán khối lượng, v.v.

Phần kết luận
Cho dù chụp các bề mặt tự nhiên trong giai đoạn thăm dò hay tiến hành khảo sát kiểm soát, tính toán các nguồn tài nguyên sẵn có, quản lý đường dốc hoặc tính toán chiều cao và chiều rộng băng trong giai đoạn khai thác mỏ, việc sử dụng các giải pháp không gian địa lý CHCNAV sẽ làm tăng độ an toàn và năng suất của các mỏ và mỏ ở Sumatra.

Sự sẵn có của các chuyên gia CHCNAV trong các ứng dụng lập bản đồ, khảo sát, máy bay không người lái Lidar và trắc quang góp phần thúc đẩy người dùng áp dụng phương pháp số hóa 3D mới.

Khả năng chi trả Nhờ công nghệ tiên tiến của CHCNAV cho phép thu hồi vốn đầu tư cực kỳ nhanh chóng và loại bỏ đáng kể các rào cản tài chính.

----

The Application of GNSS Solutions in Mining and Quarrying
GNSS Technologies Combined with Focused Educational Programmes Contribute to Increased Surveying Productivity
The latest GNSS technologies from CHCNAV have been used in combination with vocational training on the island of Sumatra to improve the productivity of surveying activities and hence contribute to local economic development.

The island of Sumatra is one of the largest islands in Indonesia, located west of Java and south of the Malay Peninsula. It is known for its fertile soils, its wide variety of animals and its natural resources, including coal, crude oil and natural gas. These support some of Sumatra’s key economic activities, generating more than 60% of the region‘s income.

In addition to these resources, the government of Sumatra also places great emphasis on vocational training as local manpower plays an important role in contributing to economic development on the island. PT Bukit Asam (coal), PT Semen Baturaja (cement) and PT Pupuk Sriwijaya (chemicals) are among the largest companies in Sumatra. They are continuously investigating new technologies to improve their workflows, methodologies and overall organization.

Mines and quarries are demanding users of topography. With the use of increasingly efficient equipment and techniques for full 3D digitization of sites, the operation of a mine or an open pit can be greatly optimized. At every stage, from exploration to operation of mines or quarries, CHCNAV solutions are used and recognized for their accuracy and affordability by all stakeholders.

GNSS RTK receivers, local or regional GNSS RTK networks, airborne unmanned aerial vehicles (UAVs or ‘drones’) and photogrammetry as well as the latest Lidar technology are all solutions that CHCNAV provides to help any mining and engineering companies increase their productivity.
User pain points
Customers implementing new methodologies for 3D mapping and surveying frequently experience difficulties. These can be summarized as follows:

 • The existing metrology tools may be technologically outdated, e.g. a simple theodolite and level for topographic surveys.
 • High and recurring maintenance costs of aging equipment consume part of the financial resources at the expense of acquiring new equipment.
 • Large mining companies have difficulty recruiting high-quality employees as they prefer to use up-to-date equipment such as GNSS receivers, photogrammetric drones and Lidar.
 • Veteran employees are reluctant to learn how to use new equipment and different software, such as switching from theodolites to GNSS technology.
 • High-tech solutions are often associated with high-cost equipment and are therefore considered out of reach from a financial point of view.

Solutions
Tackling the various stumbling blocks requires an approach that integrates three essential points:

 • The availability of technologies that meet the specific needs in mines and quarries such as harsh operational conditions and remote sites. The IP (water and dust protection) certification level and the ruggedness of the i73 and i90 GNSS receivers provide maximum confidence in their daily use and drastically reduce hardware downtime. The GNSS technology such as iStar optimizes the performance of GNSS surveying, both in terms of positioning accuracy and its availability in difficult environments.
 • The adoption of GNSS technologies for first-time users by simplifying work processes. For example, the integration of GNSS+IMU modules allows surveyors to survey points without the need to level the range pole. Software development also plays a major role in this process, enabling the implementation of automated processes: safety checklists for the use of drones, codification of topographic surveys for optimal data processing using CAD software, etc.
 • Lastly, systematically conducting training sessions with field operators contributes to increased productivity and a rapid return on investment. The training programme for this project covers the fundamentals of GNSS RTK systems. Although most of the sites in this project have network coverage for operation in NTRIP RTK mode, the ability to use the integrated radio modems provides a valuable operational back-up. The data acquisition phase with an extended codification (addition of photos, video and voice messaging to the survey points coordinates) facilitates the final processing step, cartographic rendering, volume calculation, etc.

Conclusion
Whether capturing natural surfaces in the exploration phase or conducting control surveys, calculating available resources, managing road ramps or calculating bench heights and widths during the mine exploitation phase, the use of CHCNAV geospatial solutions increases the safety and productivity of quarries and mines in Sumatra.

The availability of CHCNAV experts in mapping, surveying, Lidar and photogrammetric drone survey applications contributes to the user adoption of new 3D digitizing methodology.

The affordability of CHCNAV’s cutting-edge technology allows for an extremely rapid return on investment and significantly removes financial barriers.

Geolink tổng hợp từ gim-international

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: