Kiến thức

Vì sao đây lại là thời điểm tuyệt vời để sử dụng Trí tuệ địa không gian GEOINT - P2

09/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

CƠ QUAN TRÍ TUỆ  ĐỊA KHÔNG GIAN QUỐC GIA
Cơ quan trí tuệ địa không gian Quốc gia (NGA) là cơ quan cung cấp thông tin tình báo không gian địa lý hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các dịch vụ của NGA gây ấn tượng không chỉ vì độ chính xác của chúng mà còn vì phạm vi công nghệ mà chúng bao gồm. NGA đã tác động đến công nghệ và dịch vụ khác nhau, từ hệ thống định vị trên điện thoại di động đến các quyết định chính sách quốc gia.

Với khoảng 14.500 nhân viên, NGA mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho cả quân nhân và nhân viên dân sự, cũng như làm việc theo hợp đồng cho một số dự án nhất định. Phần lớn công việc của NGA hỗ trợ các quyết định của chính phủ liên bang về chống khủng bố và các yếu tố của chiến tranh ở cấp độ an ninh quốc gia. NGA cũng cung cấp viện trợ cho các sáng kiến ​​cứu trợ thiên tai trên khắp Hoa Kỳ, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các chuyên gia mới.

NGA gần đây đã công khai kế hoạch xây dựng trụ sở tình báo không gian địa lý hiện đại ở St. Louis, MO. Việc xây dựng cơ sở đang được giám sát bởi Không quân Hoa Kỳ và Lực lượng Kỹ sư Lục quân Hoa Kỳ, với kế hoạch hoàn thành vào năm 2024.

Nhu cầu về một cơ sở mạnh mẽ hơn làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng về tình báo không gian địa lý trong các hoạt động quân sự và mang lại một số cơ hội việc làm lành mạnh trong tương lai gần.

MỨC LƯƠNG NGHỀ TRÍ TUỆ ĐỊA KHÔNG GIAN
Mặc dù các chuyên gia GIS thường đi sâu vào lĩnh vực trí tuệ không gian địa lý trên tinh thần phục vụ, nhưng việc tạo ra thu nhập bền vững luôn luôn thiết thực. Mức lương tình báo không gian địa lý bắt đầu ở mức trung bình là $ 58k cho các nhà phân tích không gian địa lý và các vai trò trong lĩnh vực này cung cấp nhiều con đường để thăng tiến vào các vị trí quản lý hoặc nhà phân tích cấp cao. Ví dụ: mức lương trung bình cho một nhà phân tích tình báo cấp cao với bộ kỹ năng GEOINT là $ 96k.

Cơ hội để quản lý các nhóm chuyên gia phân tích hoặc đưa ra định hướng chiến lược cho các tổ chức GEOINT mang đến con đường hướng tới sự lãnh đạo cho những người có niềm đam mê giúp nhóm của họ hoạt động tốt nhất.

-----

Here’s Why It’s A Great Time to be in Geospatial Intelligence - P2

NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY
The National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) is the leading provider of geospatial intelligence in the United States. NGA services are impressive not only because of their accuracy, but because of the range of technologies they cover. NGA has impacted technology and services ranging from the navigation systems on mobile phones to national policy decisions.

With roughly 14,500 employees, NGA offers a wide range of career opportunities for both military personnel and civilian employees, as well as contract work for certain projects. Much of NGA’s work supports federal government decisions on counterterrorism and elements of war combat on a national security level. NGA also provides aid to disaster relief initiatives across the U.S., giving a range of career opportunities for new professionals.

NGA recently made public plans to build a state of the art geospatial intelligence headquarters in St. Louis, MO. Construction of the facility is being overseen by the U.S. Air Force and the U.S. Army Corps of Engineers, with plans of completion set for 2024.

The need for a more robust facility highlights the growing need for geospatial intelligence in military operations and offers a healthy number of new job opportunities in the near future.

GEOSPATIAL INTELLIGENCE SALARIES
While GIS professionals often go into the field of geospatial intelligence in the spirit of service, it’s always practical to look at making a sustainable income. Geospatial intelligence salaries begin at a median range of $58k for geospatial analysts, and roles within the field offer numerous paths for advancement into senior analyst or management positions. For example, the median salary for a senior intelligence analyst with a GEOINT skillset is $96k.

Opportunities to manage teams of analysts or provide strategic direction for GEOINT organizations provide a path toward leadership, for those with a passion for helping their teams operate at their best.

Geolink tổng hợp từ Gis.usc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: