Tin tức

Vai trò quan trọng của dữ liệu không gian trong tiêm chủng COVID-19

10/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

  • Trong các nỗ lực tiêm chủng COVID-19, việc tận dụng thông tin không gian là điều cần thiết trong việc lập kế hoạch, phân phối và theo dõi sau tiêm chủng

  • Trong giai đoạn lập kế hoạch, dữ liệu không gian giúp xác định các vị trí phân phối vắc xin và các quần thể ưu tiên

  • Sau khi tiêm phòng, thông tin không gian có thể được sử dụng để theo dõi bao nhiêu người đã tiêm liều và dự đoán khi nào quần thể đạt được miễn dịch bầy đàn

  • GIS có thể được sử dụng để tăng cường tính minh bạch của các nỗ lực tiêm chủng nhằm thúc đẩy sự tin tưởng của công chúng

Trong các nỗ lực phân phối, các công cụ tương tự có thể được sử dụng để lập kế hoạch, theo dõi và công khai tiến độ vắc xin. GIS rất phù hợp như một công cụ để giải quyết các nhu cầu dựa trên địa điểm cụ thể cho các nỗ lực tiêm chủng. Bằng cách sử dụng các loại dữ liệu không gian khác nhau, các nỗ lực tiêm chủng có thể được điều chỉnh theo khu vực theo vùng hoặc thậm chí theo từng thành phố.

Khả năng kết hợp dữ liệu phân lớp của GIS có nghĩa là nó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời khi tìm và chỉ định các địa điểm quản lý vắc xin. Nó có thể giúp xác định các vị trí có nhiều kho lạnh đồng thời cũng xác định mức độ nhân viên của cơ sở và khả năng đậu xe và lưu lượng người đi bộ.

Người ra quyết định có thể lập kế hoạch cho nhiều tình huống khác nhau bằng cách tận dụng dữ liệu không gian. Biết trước những tình huống nào có thể khiến việc bảo quản lạnh bị hạn chế, hoặc những nơi điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm hỏng liều vắc xin là thông tin vô giá.

Dữ liệu không gian là chìa khóa để lập kế hoạch phân phối vắc xin tối ưu. Đây là bản đồ địa điểm cung cấp vắc xin mẫu, trong đó các chấm màu đỏ cho biết khả năng bảo quản siêu lạnh và các chấm màu vàng cho biết kho lạnh thông thường. Kích thước chấm cho biết dung lượng tổng thể. Các đường biểu thị thời gian lái xe và khoảng cách đến địa điểm phân phối tiềm năng từ các trung tâm dân cư khác nhau.

Sử dụng GIS trong giai đoạn lập kế hoạch cũng có nghĩa là những người ra quyết định có thể tìm hiểu nơi cư trú của các quần thể ưu tiên và thiết kế một kế hoạch phân phối vắc xin phù hợp để tiếp cận họ. Dữ liệu dân số, được phân lớp dưới dữ liệu cơ sở hạ tầng, có thể được sử dụng để đảm bảo chọn các địa điểm dễ tiếp cận nhất. Khoảng cách vật lý có thể không phải lúc nào cũng là chỉ số tốt nhất về khả năng tiếp cận - nhiều bộ dữ liệu bao gồm thông tin như các tuyến xe buýt, thông tin xây dựng và tùy chọn ngôn ngữ, trong số các yếu tố khác góp phần vào khả năng tiếp cận.

Khi vắc xin đang được phân phối và quản lý, thông tin dựa trên vị trí có thể giúp phát triển hệ thống theo dõi những ai đã dùng cả hai liều vắc xin, cũng như hệ thống quản lý hàng tồn kho. Điều này sẽ làm giảm cả sự nhầm lẫn và liều lượng lãng phí của các loại vắc-xin quý giá. Khía cạnh này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối vắc xin: tính minh bạch.

Giải pháp công khai của Esri cho vắc-xin COVID, được gọi là giải pháp Tiếp cận vắc-xin Coronavirus, có chức năng như một cửa sổ cho tiến trình tiêm chủng. Nó có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ một cách không chính thức, nhưng cũng để minh họa các quyết định chính thức và cơ sở lý luận đằng sau chúng. Các thông báo chính thức được kết hợp với dữ liệu hiển thị giúp tạo ra một con đường dẫn đến sự tin tưởng lớn hơn giữa các cộng đồng và các nhà lãnh đạo của họ. Những loại giải pháp này cũng có thể giúp các cá nhân xác định tính đủ điều kiện để tiêm chủng và tìm địa điểm tốt nhất để nhận vắc xin nếu họ đủ điều kiện.

-------

The Critical Role of Spatial Data in COVID-19 Vaccination

  • In COVID-19 vaccination efforts, leveraging spatial information is essential in planning, distribution and post-vaccination tracking
  • In the planning phase, spatial data helps identify vaccine distribution sites and priority populations
  • Following vaccination, spatial information can be used to track how many people have received doses and predict when populations will reach herd immunity
  • GIS can be used to boost the transparency of vaccination efforts to promote greater public trust

In distribution efforts, similar tools can be put to use for planning, tracking, and publicizing vaccine progress. GIS is well-suited as a tool for addressing location-based needs specific to vaccination efforts. By using different types of spatial data, vaccination efforts can be adjusted region by region or even city by city.

GIS’s ability to incorporate layered data means it is an excellent resource when finding and assigning vaccine administration sites. It can help to identify locations where ample cold storage exists while also identifying facility staffing levels and capacity for parking and foot traffic.

Decision-makers can plan for many different scenarios by leveraging spatial data. Knowing ahead of time what situations might cause cold storage to become limited, or where adverse weather conditions could spoil vaccine doses is invaluable information.

Spatial data is key to planning for optimal vaccine distribution. This is a sample vaccine venue map in which red dots indicate capacity for ultra-cold storage, and yellow dots indicate normal cold storage. Dot size indicates overall capacity. Lines represent drive time and distance to the potential distribution site from various population centers.
Utilizing GIS in the planning stage also means decision-makers can learn where priority populations reside and design a vaccine distribution plan suited to reach them. Population data, layered under infrastructure data, can be used to ensure the most accessible sites are chosen. Physical distance may not always be the best indicator of accessibility, either – many datasets include information like bus routes, construction information, and languages preferences, among other factors that contribute to accessibility.

Once vaccines are being delivered and administered, location-based information can help develop a tracking system for who has taken both doses of the vaccine, as well as inventory management systems. This will decrease both confusion and wasted doses of the precious vaccines. This aspect also plays into a another important aspect of vaccine distribution: transparency.

Esri’s public-facing solution for the COVID vaccine, called the Coronavirus Vaccine Outreach solution, functions as a window into vaccination progress. It can be used to informally track progress, but also to illustrate official decisions and the rationale behind them. Official announcements paired with visible data help create a path toward greater trust between communities and their leaders. These kinds of solutions can also help individuals determine their eligibility for vaccination and find the best location to receive one, should they qualify.

Geolink tổng hợp từ Geospatial

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: