Kiến thức

Vai trò của viễn thám trong giám sát biến đổi khí hậu và xác định vị trí rủi ro của thiên tai

29/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Trong quản lý biến đổi khí hậu, công nghệ Viễn thám giúp xác định sự thay đổi, cung cấp bộ dữ liệu tự động cho thảm thực vật và sử dụng che phủ đất để theo dõi biến đổi khí hậu bằng cách cập nhật khu vực dự kiến ​​của bạn và kết hợp hình ảnh gần đây hơn.

Phân tích giám sát biến đổi khí hậu

Dữ liệu trạm thu ảnh từ vệ tinh được ứng dụng vào một loạt các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu như thực vật và hệ sinh thái, giám sát nguy cơ và thảm họa, quản lý khẩn cấp, khí hậu mặt đất, thủy văn và thay đổi độ che phủ của đất.

Công nghệ này cũng đánh giá các thuộc tính tĩnh của độ che phủ đất (loại, số lượng và cách sắp xếp) và thuộc tính động (loại và tốc độ thay đổi) có thể cho phép các loại thay đổi được khu vực hóa và các nguồn thay đổi gần đúng được xác định hoặc suy ra.

ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát biến đổi khí hậu

Xác định vị trí rủi ro thiên tai

Trong trường hợp khẩn cấp, hình ảnh được kết hợp với bản đồ hệ thống thông tin địa lý GIS có thể cung cấp cho các nhà quản lý và các quan chức nhiều thông tin để đánh giá và phân tích các mối nguy hiểm tự nhiên từ các khu vực nhỏ đến lớn trên toàn cầu.

Dữ liệu góp phần quan trọng nhất trong việc dự đoán các mối nguy hiểm trong tương lai, điều này rất quan trọng đối với những người sống trong khu vực.

 

Độ phân giải không gian của bản đồ ảnh viễn thám xác định khả năng xem các tính năng riêng lẻ như các tòa nhà và cầu. Nó cũng ảnh hưởng đến khả năng giám sát và đánh giá các điều kiện thiệt hại, và phụ thuộc vào bản chất của mối nguy hiểm.

Dữ liệu ảnh vệ tinh được sử dụng rộng rãi để giải thích các dạng địa hình, để xác định và mô tả các mối nguy hiểm khác nhau và các yếu tố kiểm soát của chúng, để phát hiện thay đổi và đánh giá mối nguy.

Các kỹ thuật viễn thám hỗ trợ rất nhiều cho việc điều tra các mối nguy hiểm tự nhiên, trên cả quy mô địa phương và khu vực. Hình ảnh từ tạm thu ảnh viễn thám cung cấp một công cụ bổ sung để họ có thể trích xuất thông tin về nguyên nhân và sự cố nguy hiểm.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Anhvientham

popup

Số lượng:

Tổng tiền: