Tin tức

UTS hợp tác với Việt Nam về IoT, công nghiệp 4.0 và AI

10/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Một nhóm các học giả từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã đảm bảo tài trợ trị giá 200.000 đô la cho một dự án nhằm kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Úc với các cơ hội tại Việt Nam trong ngành công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo, IoT, kỹ thuật môi trường và các dữ liệu.

Khoản tài trợ này đến từ Chương trình Thí điểm Tăng cường Tương tác Kinh tế giữa Úc và Việt Nam (AVEG) của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT), nhằm thiết lập hỗ trợ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Dự án kéo dài hai năm sẽ thực hiện từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023. UTS và các đối tác tại Việt Nam, bao gồm văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney, Trung tâm Sáng tạo Sài Gòn và Đại học Quốc gia Việt Nam (ĐHQGHN) Đại học Hồ Chí Minh của Công nghệ sẽ kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Úc với các cơ hội tại Việt Nam.

Nhóm dự án bao gồm ba nhà nghiên cứu Việt Nam từ UTS: TS Nguyễn Điệp, TS Đinh Thái Hoàng và GS. Nghiêm Đức Long. Giáo sư Long cho biết các đối tác trong dự án sẽ tạo ra một cổng thông tin về các cơ hội đầu tư và các lĩnh vực có nhu cầu tại Việt Nam.

Một số hội thảo và diễn đàn sẽ được tổ chức để chia sẻ thông tin về cách bắt đầu kinh doanh và các cách để làm cho các công nghệ sáng tạo trở nên hợp lý hơn và dễ tiếp cận hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

UTS đã tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với tên gọi UTS Rapido Việt Nam, ra mắt vào năm 2020 với khoản tài trợ 1 triệu đô la từ chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Úc. Theo khoản tài trợ, họ sẽ làm việc với các đối tác là Đại học Quốc gia Việt Nam, Đại học Kỹ thuật và Công nghệ (ĐHQGHN) và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHBK) để trang bị cho cộng đồng nông thôn Việt Nam các công cụ tiếp cận và sử dụng nước theo thời gian thực. dữ liệu chất lượng.

Dự án đang áp dụng các công nghệ mới nổi của Công nghiệp 4.0 vào các hệ thống nước quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

-----

UTS to collaborate with Vietnam on IoT, industry 4.0 and AI
A group of academics from University of Technology Sydney (UTS) has secured a grant worth $200,000 for a project aiming to connect Australian small and medium enterprises (SMEs) with opportunities in Vietnam in industry 4.0, artificial intelligence, IoT, environment engineering, and big data.

The grant has come from the Department of Foreign Affairs and Trade’s (DFAT) Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement (AVEG) Pilot Program, set up support trade and investment between the two countries.

The two-year project will run from September 2021 to July 2023. UTS and partners in Vietnam, including the Vietnamese Ministry of Science and Technology office in Sydney, Saigon Innovation Hub, and Vietnam National University (VNU)’s Ho Chi Minh University of Technology, will connect Australian SMEs with opportunities in Vietnam.

The project team include three Vietnamese researchers from UTS: Dr Nguyen Diep, Dr Dinh Thai Hoang and Professor
Nghiem Duc Long. Professor Long said partners under the project would create an information gateway on investment opportunities and areas of demand in Vietnam.

A number of workshops and forums will be organised to share information on how to start a business and ways to make innovative technologies more affordable and accessible to SMEs.

UTS is already engaged in the innovation ecosystem in Vietnam under UTS Rapido Vietnam, launched in 2020 with $1m of funding from the Australian Government’s Aus4Innovation program. Under the grant they will work with partners Vietnam National University, University of Engineering and Technology (VNU-UET)  and Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) to equip rural communities in Vietnam with the tools to access and use real-time water quality data.

The project is applying emerging Industry 4.0 technologies to critical water systems to improve quality of life and aquaculture practice.

Geolink tổng hợp từ Iotaustralia

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: