Kiến thức

Ước tính sinh khối rừng và bảo vệ nguồn tài nguyên với Công nghệ viễn thám

02/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ước tính sinh khối rừng

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu tính toán trữ lượng sinh khối của thảm thực vật dựa trên ảnh viễn thám như Landsat, SPOT, AVHRR NOAA, ALOS,…một cách nhanh chóng và kịp thời.

Có rất nhiều phương pháp ước tính sinh khối từ các ảnh vệ tinh thông qua các giá trị như hệ số bức xạ, hệ số phản xạ, chỉ số chuẩn hóa các thực vật khác nhau (The Normalized Difference Vegetation Index – NDVI), chỉ số diện tích bề mặt lá (Leaf Area Index – LAI), hệ s bức xạ của hoạt động quang hợp (The Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation – fAPAR).

Chính công nghệ này đã góp phần làm rõ cơ sở lý thuyết từ các tính toán thực nghiệm trên ảnh, nhằm đề xuất giải pháp hiệu quả trong việc giám sát thảm phủ thực vật.

Để tính được sinh khối tổng thể của rừng cần có những nghiên cứu tiếp tục trong việc tính thể tích rừng cũng như chiều cao cây tương ứng cho từng khu vực. Dữ liệu bổ trợ bởi công nghệ GIS hệ thống thông tin địa lý sẽ giải quyết được hạn chế  về con số trong việc ước tính diện tích rừng tạo ra từ ảnh vệ tinh và thống kê rừng truyền thống (do vấn đề xác định khu vực rừng).

Ứng dụng GIS và ảnh viễn thám giám sát biến động rừng quyết định trong việc bảo vệ tài nguyên 

Các điểm được chọn để kiểm chứng sử dụng công nghệ khoa học sẽ là những vị trí được nhận biết trên ảnh, là nơi có biến động rừng, rừng tăng trưởng hoặc suy thoái tại thời điểm đi đánh giá. Công cụ dùng để đánh giá là bản đồ nền địa hình, bản đồ rừng, các lớp bản đồ tăng trưởng, suy thoái rừng – kết quả xử lý ảnh viễn thám và thiết bị định vị GPS.

Vai trò của Bộ môn trắc địa xây dựng hệ thống thông tin giám sát biến động của rừng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của nhà nước về rừng, góp phần tích cực vào việc quản lý rừng, phát hiện sớm các hiện tượng suy thoái của rừng, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý rừng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân nhằm hạn chế, ngăn chặn tác hại của nó, góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống của con người một cách hiệu quả hơn.

Nguồn Geolink tổng hợp từ sachhay, edu.vn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: