Báo cáo

Ước tính nhiệt độ dòng dung nham sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat

03/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên đề tài: Ước tính nhiệt độ dòng dung nham sử dụng hình ảnh ban đêm của Landsat: Nghiên cứu điển hình từ vụ phun trào của Mt. Etna và Stromboli (Sicily, Ý), K¯ılauea (Đảo Hawaii), và Eyjafjallajökull và Holuhraun (Iceland),

Tác giả: Ádám Nádudvari, Anna Abramowicz, Rosanna Maniscalco và Marco Viccaro

Năm xuất bản: 2020
(Bài viết này thuộc Chuyên đề Ứng dụng Viễn thám trong Các sự kiện Động đất, Núi lửa và Sóng thần)

Tóm tắt: 
Sử dụng viễn thám dựa trên vệ tinh để điều tra các vụ phun trào núi lửa là một cách tiếp cận phổ biến để nghiên cứu sơ bộ, phần lớn vì có thể truy cập một cách hiệu quả một lượng lớn dữ liệu miễn phí. Tại đây, các hình ảnh vệ tinh ban đêm Landsat 4-5TM, 7ETM + và 8OLI được sử dụng để ước tính nhiệt độ dòng dung nham và dòng nhiệt bức xạ từ các vụ phun trào núi lửa được chọn trên toàn thế giới.

Sau khi thu được bức xạ quang phổ, các giá trị pixel được chuyển đổi thành nhiệt độ bằng cách sử dụng các hằng số hiệu chuẩn được tính toán. Kết quả cho thấy các dải TIR và SWIR đã bão hòa và không thể phát hiện nhiệt độ của các dòng dung nham đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiệt độ được phát hiện một cách hiệu quả trên các dòng dung nham đang hoạt động trong khoảng ~ 500–1060 ° C áp dụng dải NIR-, đỏ-, lục- hoặc lam.

Ứng dụng của dải panchromatic với độ phân giải 15 m cũng tiết lộ chi tiết về hình thái dòng dung nham. Thông lượng nhiệt bức xạ được tính toán cho các dòng dung nham phù hợp với việc tăng cường làm mát theo độ dốc hoặc theo khoảng cách từ lỗ thông hơi.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/15NjuAoqsQTilrQms9_TveGy3cIAlR4Cq/view?usp=sharing

-----------

Title: The Estimation of Lava Flow Temperatures Using Landsat Night Time Images: Case Studies from Eruptions of Mt. Etna and Stromboli (Sicily, Italy), K¯ılauea (Hawaii Island), and Eyjafjallajökull and Holuhraun (Iceland)

Authors: Ádám Nádudvari , Anna Abramowicz, Rosanna Maniscalco  and Marco Viccaro 

(This article belongs to the Special Issue Applications of Remote Sensing in Earthquakes, Volcanic and Tsunami Events)

Abstract

Using satellite-based remote sensing to investigate volcanic eruptions is a common approach for preliminary research, chiefly because a great amount of freely available data can be effectively accessed. Here, Landsat 4-5TM, 7ETM+, and 8OLI night-time satellite images are used to estimate lava flow temperatures and radiation heat fluxes from selected volcanic eruptions worldwide.

After retrieving the spectral radiance, the pixel values were transformed into temperatures using the calculated calibration constants. Results showed that the TIR and SWIR bands were saturated and unable to detect temperatures over the active lava flows. However, temperatures were effectively detected over the active lava flows in the range ~500–1060 °C applying the NIR-, red-, green- or blue-band.

Application of the panchromatic band with 15 m resolution also revealed details of lava flow morphology. The calculated radiant heat flux for the lava flows accords with increasing cooling either with slope or with distance from the vent.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/15NjuAoqsQTilrQms9_TveGy3cIAlR4Cq/view?usp=sharing

popup

Số lượng:

Tổng tiền: