Báo cáo

Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

04/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Đề tài "Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công Nghệ Vũ Trụ giai đoạn 2016-2020 do Viện Sinh thái học Việt Nam và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ Tp. Hồ Chí Minh thực hiện.

Đây là kết quả nghiên cứu khai thác từ nguồn dữ liệu vệ tinh về thảm phủ, biến động rừng trong khu vực, mô phỏng phân bố các loài quý hiếm và xác định các khu vực trọng tâm ưu tiên bảo tồn để các cơ quan và tổ chức trong khu vực nghiên cứu tham khảo và xây dựng các kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Với kết quả này, đề tài đóng góp cơ sở khoa học và cách tiếp cận mới cho việc lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 174/QĐ–TTg ngày 03/02/2021 của Chính phủ.

Các nội dung chính của nghiên cứu đó là : hiện trạng thảm phủ rừng và phân tích đánh giá thay đổi thảm phủ rừng theo thời gian khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xây dựng bản đồ đa dạng sinh học và đánh giá nhanh các điểm tiềm năng khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Xem thêm chi tiết trong từng ảnh: 

Geolink tổng hợp từ Viện sinh thái học Miền Nam và VNExpress

popup

Số lượng:

Tổng tiền: