Tài liệu kỹ thuật

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phân tích ảnh vệ tinh

06/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

GeoAI với ArcGIS
Tích hợp AI trong quy trình làm việc end-to-end cho NMCA

Để biết thêm về Model Builder của ArcGIS có thể giúp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích ảnh vệ tinh, mời các bạn tham khảo qua bài trình bày của Guenter Doerffel, chuyên gia ESRI tại Châu Âu.

Download link:

https://drive.google.com/file/d/1hjyYA0E7TA-JIDZ9q2bEai46jliF-bhC/view?usp=sharing

--------

GeoAI with ArcGIS
Integrating AI in end-to-end workflows for NMCAs

To know more about ArcGIS's Model Builder that can help apply artificial intelligence in satellite image analysis, please refer to the presentation by Guenter Doerffel, ESRI expert in Europe.

Download link:

https://drive.google.com/file/d/1hjyYA0E7TA-JIDZ9q2bEai46jliF-bhC/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Eurogeographics

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: