Kiến thức

ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ GPS; TÌM VỊ TRÍ GPS CỦA BẠN

05/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nếu bạn muốn tìm vĩ độ và kinh độ của bất kỳ nơi nào bằng điện thoại di động của mình, danh sách ứng dụng tọa độ GPS này sẽ giúp bạn bắt đầu.

Vì có thể bạn chưa biết nhưng một số ứng dụng phổ biến mà bạn đã cài đặt có thể là ứng dụng định vị GPS mà bạn cần.

May mắn thay, việc tìm bất kỳ cặp vị trí tọa độ nào với một số ứng dụng đáng tin cậy nhất mà bạn sử dụng hàng ngày sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ.

Hãy cùng xem các ứng dụng tọa độ GPS phổ biến nhất.

1 Google Maps

GPS Coordinate Apps Google Maps

Đối với người dùng Android, Google Maps là cách đơn giản nhất để nhập tọa độ kinh độ và vĩ độ hoặc để tìm ra tọa độ hiện tại của bạn.

Nếu bạn muốn tìm tọa độ hiện tại của mình, hãy phóng to vị trí của bạn và giữ trên màn hình bàn di chuột trên bản đồ. Sau đó, vĩ độ và kinh độ của bạn sẽ bật lên trong thanh tìm kiếm để bạn sao chép.

Ngược lại, bạn chỉ có thể nhập tọa độ GPS của mình vào thanh tìm kiếm. Khi bạn nhập cả vĩ độ và kinh độ, Google Maps sẽ đưa bạn đến cặp tọa độ mà bạn đã nhập.

2 Bản đồ Apple

GPS Coordinate Apps Apple Maps

Apple đã thực sự đẩy mạnh trò chơi của họ với nền tảng bản đồ của họ, Apple Maps. Một tính năng mà Apple Maps đã đưa trực tiếp vào sản phẩm của họ là khả năng sử dụng nó như một công cụ tìm vị trí GPS.

Đối với người dùng iOS, Apple Maps là tùy chọn dễ dàng nhất vì nó đã được cài đặt sẵn với iPhone. Tương tự như Google Maps, nhấn giữ trên bản đồ và một hộp văn bản bật lên sẽ hiển thị cho bạn thông tin bổ sung về đối tượng địa lý kèm theo tọa độ.

Nếu bạn chỉ muốn tìm một vị trí bằng cách nhập vào một cặp tọa độ, bạn có thể nhập nó vào thanh tìm kiếm trong Apple Maps. Điều này sẽ đưa bạn đến tọa độ vĩ độ / kinh độ ở bất kỳ đâu trên thế giới.

3 What3Words

What3Words Mobile

Tại sao lại sử dụng tọa độ? Tùy thuộc vào tình huống của bạn, What3Words là một loại hệ thống địa chỉ khác nhau để giúp bạn không bao giờ bị lạc nữa.

Bởi vì What3Words chia nhỏ toàn bộ thế giới trong các hình vuông dài 10 foot, bạn có thể xác định duy nhất bất kỳ hình vuông nào chỉ với ba từ. Đó là một khái niệm độc đáo và thay thế cho các địa chỉ truyền thống và lưu trữ tọa độ vĩ độ / kinh độ.

Điều này là lý tưởng để lưu các địa điểm gặp gỡ, ghi nhớ chỗ đậu xe của bạn hoặc tìm các dịch vụ khẩn cấp. Tương tự như Google Maps hoặc Apple Maps, ứng dụng và hệ thống địa chỉ được cung cấp miễn phí.

Ứng dụng tọa độ GPS
Khi bạn cần một ứng dụng tọa độ GPS, rất có thể bạn đã có thể làm điều đó với một ứng dụng bạn đã cài đặt.

Cả Google và Apple Maps đều tạo ra các ứng dụng tìm vị trí GPS tuyệt vời thông qua thanh tìm kiếm của chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được kinh độ và vĩ độ của bất kỳ vị trí nào bằng cách giữ ngón tay của bạn trên bản đồ.

Mặc dù What3Words không phải là một ứng dụng định vị GPS thực sự, nhưng nó vẫn có giá trị tuyệt vời cho các mục đích cụ thể như ghi nhớ vị trí.

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn các tùy chọn để xác định vị trí của bạn bằng một số ứng dụng định vị GPS phổ biến nhất. Đã đến lúc giao nó cho bạn. Ứng dụng tọa độ GPS yêu thích của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết với một bình luận bên dưới.

----

GPS COORDINATE APPS: FIND YOUR GPS LOCATION 

If you want to find the latitude and longitude of anywhere with your mobile phone, this list of GPS coordinate apps will help you get started.

Because you may not know already, but some of the common apps that you have installed can already be the GPS location app you need.

Fortunately, it’s easier than you think to find any pair of coordinate locations with some of the most trusted apps that you use every day.

Let’s take a look at the most popular GPS coordinate apps.

1 Google Maps

For Android users, Google Maps is the simplest way to either enter latitude and longitude coordinates or to find out your current coordinates.

If you want to find your current coordinates, zoom into your location and hold down on the touchpad screen in the map. Afterward, your latitude and longitude will pop up in the search bar for you to copy.

In reverse, you can just type in your GPS coordinates in the search bar. Once you enter both latitude and longitude, Google Maps will take you to the pair of coordinates that you typed in.

2 Apple Maps

Apple has really been stepping up their game with their mapping platform, Apple Maps. One feature that Apple Maps had included directly into their product is the capability to use it as a GPS location finder.

For iOS users, Apple Maps is the easiest option because it’s already installed with an iPhone. Similar to Google Maps, hold down on the map and a pop-up text box will show you additional information about the feature with coordinates.

If you simply want to find a location by typing in a pair of coordinates, you can enter it into the search bar in Apple Maps. This will take you to the lat/long coordinates anywhere in the world.

3 What3Words

Why use coordinates at all? Depending on your situation, What3Words is a different type of addressing system to help you never get lost again.

Because What3Words slices up the entire world in 10-foot squares, you can uniquely identify any square with just three words. It’s a unique concept and alternative to traditional addresses and storing lat/long coordinates.

This is ideal for saving locations to meet, remember your parking space, or find emergency services. Similar to Google Maps or Apple Maps, the app and addressing system is available for free.

GPS Coordinate Apps

When you need a GPS coordinate app, you most likely can already do it with an app you have already installed.

Both Google and Apple Maps make great GPS location finder apps through their search bar. Alternatively, you can also obtain any location’s latitude and longitude by holding your finger down on the map.

Although What3Words is not a true GPS location app, it still has great value for specific purposes such as remembering locations.

We’ve given you options to locate your position with some of the most popular GPS location apps. It’s time to turn it over to you. What are your favorite GPS coordinate apps? Please let us know with a comment below.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: