Kiến thức

Ứng dụng thực tế tăng cường trong GIS

30/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Thực tế tăng cường (AR) cho phép bạn tương tác với thế giới bên ngoài bằng cách nâng cao hoặc thêm các tính năng 3D vào màn hình điện thoại của bạn.

Mặc dù AR vẫn còn sơ khai, GIS đang dần áp dụng công nghệ này như một phương tiện khái niệm hóa thực tế.

Nhưng một số ứng dụng cho thực tế tăng cường trong GIS là gì?

Hãy cùng khám phá công nghệ mới này và cách chúng ta có thể sử dụng nó trong thế giới không gian địa lý.

1. Tiện ích ngầm
Năm ngoái, vGIS đã phát hành một video cho thấy các tiện ích ngầm trong thực tế tăng cường. Hàng trăm người đã chia sẻ nó và nó nhanh chóng trở nên lan truyền trong cộng đồng GIS. 

Tất cả chúng ta đều biết đường ống ngầm tồn tại dưới chân chúng ta. Thay vì chỉ nhìn xuống vỉa hè đường phố, thực tế tăng cường cho chúng ta một cái nhìn khác. Vì vậy, bạn không cần phải đào một cái hố trên mặt đất.

Nhưng tôi nghĩ video này rất phổ biến vì nó đã khiến cộng đồng GIS suy nghĩ. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy cơ sở hạ tầng ngầm, chúng ta có thể làm gì khác với nó? Tất cả chúng tôi đang ngồi lại và tưởng tượng ra những khả năng trong ngành của chúng tôi.


2. Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng
Vì khó hình dung thế giới ở chế độ xem 2D từ trên xuống nên các mô hình 3D thuộc về thế giới tăng cường.
Trong quá trình xây dựng, đôi khi tốt nhất chỉ nên đặt mô hình 3D của bạn và xem nó trông như thế nào, chính xác nơi nó sẽ kết thúc. Đây là lý do tại sao chúng tôi sử dụng thực tế tăng cường để hiểu các tác động trực quan trong kiến ​​trúc và thiết kế tòa nhà.

Nhưng điều này không chỉ hoạt động đối với các tòa nhà. Hãy suy nghĩ về vị trí của các tháp truyền tải, tuabin gió và các tấm pin mặt trời. Hãy tưởng tượng tái tạo mô hình 3D của một thành phố cổ đại không còn tồn tại. Sức mạnh của nó như thế nào?


3. Hỗ trợ điều hướng
Điện thoại biết bạn đang ở đâu và biết bạn đang trỏ đến đâu. Vì vậy, điều này có nghĩa là nó có thể hỗ trợ bạn đi đến đâu trong thực tế tăng cường.
Bạn đã bao giờ bị lạc trong sân bay trước đây chưa? Hãy tưởng tượng nếu bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và để nó dẫn bạn đi đúng con đường bạn muốn.

Ý tưởng về hỗ trợ điều hướng trong thực tế tăng cường có nghĩa là bạn nhận được hướng dẫn khi bạn chỉ và tương tác sử dụng điện thoại của mình. Bạn gõ nơi bạn muốn đến. Sau đó, các mũi tên chỉ cho bạn đường đi để đến đó.


Tóm tắt: Các ứng dụng thực tế tăng cường trong GIS
Một trong những cơ hội lớn nhất trong GIS ngày nay là khai thác sức mạnh của thực tế tăng cường. Như tôi đã trình bày hôm nay, đó là một yếu tố còn thiếu mà chúng ta cần có thể thay đổi cách chúng ta làm việc trong các ngành, chẳng hạn như:

  • Tiện ích
  • Thiết kế tòa nhà
  • dẫn đường

Như chúng tôi đã chứng minh, nó có thể là một tính năng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thực tế tăng cường, thì đây là một số cách tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh:

-------

Augmented Reality Applications in GIS
Augmented reality (AR) allows you to interact with the outside world by enhancing or adding 3D features to your phone’s display.

Despite how AR is still in its infancy, GIS is slowly adopting this technology as a means of conceptualizing reality.

But what are some of the applications for augmented reality in GIS?

Let’s explore this new technology and how we can use it in the geospatial world.

1. Underground Utilities
Last year, vGIS released a video showing underground utilities in augmented reality. Hundreds shared it and it quickly became viral amongst the GIS community.

We all know underground piping exists beneath our feet. Instead of just looking down at the street pavement, augmented reality gives us an alternate view. So you don’t have to physically dig a hole in the ground.

But I think this video was so popular because it got the GIS community thinking. If we can see underground infrastructure, what else can we do with it? All of us were sitting back and imagining the possibilities in our industries.
2. Architecture and Building Design
Because it’s difficult to conceptualize the world in a top-down 2D view, 3D models belong in an augmented world.
In construction, sometimes it’s best just to put your 3D model and see how it looks exactly where it’s going to end up. This is why we use augmented reality to understanding the visual impacts in architecture and building design.

But this doesn’t only work for buildings. Think about the placement of transmission towers, wind turbines, and solar panels. Imagine recreating a 3D model of an ancient city that no longer exists. How powerful is that?
3. Navigation Assistance
The phone knows where you are and it knows where you’re pointing. So this means it can assist you in where to go in augmented reality.
Have you ever been lost in an airport before? Imagine if you could just pick up your phone and have it lead you on the correct path all the way you want to go.

The idea of navigation assistance in augmented reality means that you get guidance as you point and interactively use your phone. You type where you want to go. Then, arrows show you the path on how to get there.
Summary: Augmented Reality Applications in GIS
One of the biggest opportunities in GIS today is to harness the power of augmented reality. As I’ve shown today, it’s the one missing element we need that can transform the way we work in industries such as:

  • Utilities
  • Building design
  • Navigation

As we’ve demonstrated, it can be an incredibly powerful feature. If you want to learn more about augmented reality, here are some of the best in the business:

 Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: