Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong xác định độ cao

12/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

32. Lập bản đồ với độ chính xác bằng laser sử dụng công nghệ Phát hiện và Định vị ánh sáng

Nếu Tiến sĩ Evil là một nhà địa lý, LiDAR sẽ là vũ khí mà anh ta lựa chọn. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy nó, miệng hồng hào nói “đưa tia laser ra ngoài”. LiDAR đo khoảng cách từ nền tảng trên không đến bề mặt Trái đất bằng cách sử dụng chùm tia laze. Đây là cách LiDAR lấy tên của nó - “Phát hiện và đo ánh sáng”. Điều làm cho LiDAR trở nên đặc biệt là các điểm được lấy mẫu dày đặc ở độ chính xác bằng laser. LiDAR tạo ra các đám mây điểm cho các mô hình bề mặt kỹ thuật số, mô hình độ cao kỹ thuật số và mô hình cường độ ánh sáng.

33. Ước tính độ cao bề mặt với Sứ mệnh Địa hình Radar Con thoi
Hãy tưởng tượng bạn là một nhân viên khảo sát và trưởng phi hành đoàn của bạn yêu cầu bạn khảo sát toàn thế giới. Bạn cần lập bản đồ các ô lưới dài 30 mét và chỉ có 11 ngày. Bạn muốn nói gì? Tôi mong đợi một số ngôn từ tục tĩu… Đây về cơ bản là những gì mà Nhiệm vụ Địa hình Radar Con thoi (SRTM) của NASA đã làm trong 11 ngày. Bí quyết thành công của nó là Radar khẩu độ tổng hợp giao thoa.

34. Xác định độ cao và đường bao bằng phép đo quang
 

Phép đo quang có từ giữa thế kỷ XIX. Nó được sử dụng để tìm các thuộc tính hình học của các đối tượng bằng cách đo khoảng cách giữa các đối tượng. Một số sản phẩm có nguồn gốc từ GIS bao gồm lập bản đồ đường viền, mô hình bề mặt, khảo sát thể tích và lập bản đồ 3D. Nó cũng được sử dụng trong các lĩnh vực khác như lập bản đồ hiện trường vụ án, khai quật khảo cổ và kiến ​​trúc.

-----

Remote Sensing Applications & Uses in Elevation

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)
32 Mapping with laser precision using Light Detection and Ranging technology

If Dr. Evil was a geographer, LiDAR would be his weapon of choice. I can see it now, pinky in the mouth saying “bring out the laser”. LiDAR measures the distance from the airborne platform to Earth’s surface using laser beams. This is how LiDAR got its name – “Light Detection and Ranging”. What makes LiDAR so special is its densely sampled points at laser accuracy. LiDAR generates point clouds for digital surface models, digital elevation models and light intensity models.

33 Estimating surface elevation with the Shuttle Radar Topography Mission

Imagine you are a surveyor and your crew chief asks you to survey the whole world. You need to map 30-meter grid cells and are given only 11 days. What would you say? I’d expect some profanity… This is essentially what NASA’s Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) did in 11 days. The secret to its success is Interferometric Synthetic Aperture Radar.

34 Deriving elevation and contours using photogrammetry

Photogrammetry dates back to the mid-nineteenth century. It is used to find the geometric properties of objects by measuring distances between objects. Some of its derived products in GIS include contour mapping, surface models, volumetric surveys, and 3D mapping. It’s also used in other fields such as crime scene mapping, archaeological excavations, and architecture.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: