Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong Thủy Văn

16/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

 

49. Xác định lưu vực bằng DEM cho các nhà thủy văn học

Mô hình độ cao kỹ thuật số xác định vị trí và cách nước chảy trong lưu vực. Các nhà thủy văn học quan tâm đến ngân sách thủy văn khi họ nghiên cứu các lưu vực. Đầu vào là lượng mưa, dòng chảy bề mặt và dòng nước ngầm. Đầu ra là thoát hơi nước, thẩm thấu và dòng chảy bề mặt. Viễn thám góp phần phân định lưu vực bằng cách cung cấp dữ liệu độ cao chính xác. Mô hình độ cao kỹ thuật số được sử dụng để thể hiện chính xác các đường dẫn dòng chảy và các khu vực đóng góp với các hệ thống phần mềm như HEC và Geo-HMC.

50. Định vị hoạt động của nước ngầm cho giếng

Trái đất được bao quanh bởi nước dưới dạng đại dương, sông và hồ. Ở mặt đất dưới chân bạn thậm chí còn nhiều nước hơn ở dạng nước ngầm. Một tầng chứa nước ngầm. Có hàng ngàn giếng lấy nước từ các tầng chứa nước. Nước này đang được sử dụng trong nông nghiệp, nước uống và hơn thế nữa. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải có kiến ​​thức không gian tốt về nước ngầm. Hoạt động của nước ngầm có thể được hiểu theo loại đá, đất, việc sử dụng đất và lượng mưa của nó. Bản đồ vùng triển vọng nước ngầm viễn thám được sử dụng để xác định vị trí các vị trí giếng.

51. Ngăn chặn sự suy thoái và mất mát của các hệ sinh thái đất ngập nước

Từng được coi là mối phiền toái trong nông nghiệp, các vùng đất ngập nước đang bị cạn kiệt và mất dần đi. Đột nhiên, chúng đã trở thành một nguồn tài nguyên quý hiếm. Đất ngập nước phục vụ nhiều mục đích. Chúng giúp làm sạch nước, kiểm soát lũ lụt và cải thiện sự ổn định của bờ biển. Đây là lý do tại sao các ứng dụng viễn thám để kiểm kê đất ngập nước đã phát triển rất nhiều trong những năm qua.

------

Remote Sensing Applications & Uses in Hydrology

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

49. Delineating watersheds using DEMs for hydrologists

A digital elevation model determines where and how water flows in a watershed. Hydrologists are interested in the hydrologic budget when they study watersheds. Inputs are precipitation, surface flow, and groundwater flow. Outputs are evapotranspiration, infiltration, and surface runoff. Remote sensing contributes to watershed delineation by providing accurate elevation data. Digital elevation models are used to accurately represent streamflow paths and the contributing areas with software systems like HEC and Geo-HMC.

50. Locating groundwater activity for wells

Earth is surrounded by water in the form of oceans, rivers, and lakes. At the ground below your feet is even more water in the form of groundwater. An aquifer stores groundwater. There are thousands of wells that draw water from aquifers. This water is being used in agriculture, drinking water, and more. This is why it’s important to have good spatial knowledge of groundwater. Groundwater activity can be understood by its rock types, soil, land use, and rainfall. Remote sensing groundwater prospect zone maps are used to locate well sites.

51. Preventing the degradation and loss of wetland ecosystems

Once seen as a nuisance in agriculture, wetlands are being drained and lost. Suddenly, they have become a rare precious resource. Wetlands serve many purposes. They help purify water, control flooding and improve shoreline stability. This is why remote sensing applications to inventory wetlands have grown so much over the years.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: