Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong Thảm họa

05/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

 

22. Giám sát núi lửa đang hoạt động bằng viễn thám nhiệt

Núi lửa hình thành khi đá nóng chảy từ lớp phủ bên trên tìm đường lên bề mặt. Các vụ phun trào gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. Có hơn 600 núi lửa đang hoạt động trên Trái đất. Núi lửa thường không thể tiếp cận được (trừ khi bạn là Mario hoặc Luigi) làm cho các ứng dụng viễn thám như các giải pháp rõ ràng nhiệt và hồng ngoại trung bình để tìm hiểu hoạt động của núi lửa. AVHRR và MODIS là những ứng cử viên hàng đầu để giám sát núi lửa.

23. Kiểm kê khả năng sạt lở đất bằng phép đo giao thoa

Sạt lở đất thường không được đại diện cho nghiên cứu nguy cơ. Nhưng hàng năm ở Hoa Kỳ, lở đất gây ra thiệt hại về người và hàng tỷ đô la. Bước đầu tiên trong việc kiểm kê các điểm sạt lở đất tiềm ẩn là sử dụng hình ảnh âm thanh nổi và quang học với độ dốc. Các tác nhân gây mất ổn định độ dốc có thể là một số nguyên nhân - động đất, xói mòn, thoát nước kém, v.v. InSAR có thể cung cấp các dấu hiệu cảnh báo sớm về sạt lở đất vì nó đo lường sự dịch chuyển bề mặt đất tốt như thế nào.

24. Định lượng thiệt hại sau động đất

Kết quả của một trận động đất có thể rất thảm khốc và đôi khi rất khó đánh giá. Nhưng đánh giá động đất là điều cần thiết đối với các nhân viên cứu hộ. Chúng cần được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Phân loại hình ảnh dựa trên đối tượng bằng cách sử dụng phát hiện thay đổi (trước và sau động đất) là một cách nhanh chóng để có được đánh giá thiệt hại. Các ứng dụng viễn thám khác trong đánh giá thảm họa bao gồm bóng đổ từ các tòa nhà và các mô hình bề mặt kỹ thuật số.

25. Đánh giá độ ổn định của địa hình bằng phép đo giao thoa trong lĩnh vực dầu khí

Cảm biến chủ động sử dụng độ lệch pha để đo biến dạng cảnh quan bằng phép đo giao thoa. Các ngành công nghiệp như ngành dầu khí theo dõi sự ổn định của địa hình bằng cách sử dụng các loại ứng dụng viễn thám này để có các tiêu chuẩn an toàn tốt hơn. Theo thời gian, dữ liệu vệ tinh liên tục có nghĩa là độ an toàn cao hơn và đảm bảo năng suất đường ống.

26. Theo dõi các mối nguy để có phản ứng và phục hồi tốt hơn

Số lượng thiên tai có xu hướng gia tăng rõ ràng trong những năm qua. Điều này có nghĩa là sự chuẩn bị tốt hơn cho việc giảm thiểu cũng như ứng phó và phục hồi. Việc tích hợp dữ liệu quan sát Trái đất và GIS trong các tình huống nguy hiểm đã trở thành công cụ chính trong quản lý thiên tai. Các ứng dụng viễn thám cho các mối nguy hiểm bao gồm đánh giá mức độ thiệt hại và hỗ trợ điều động.

---

Remote Sensing Applications & Uses in Disasters

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)
22 Monitoring active volcanoes using thermal remote sensing

Volcanoes form when hot molten rock from the upper mantle finds its way to the surface. Eruptions are dangerous to humans and the surrounding environment. There are over 600 active volcanoes on Earth. Volcanoes are often inaccessible (unless you are Mario or Luigi) making remote sensing applications like thermal and mid-infrared clear solutions for understanding volcano activity. AVHRR and MODIS are prime candidates for volcano monitoring.

23 Inventorying potential landslides with interferometry

Landslides are often under-represented for hazard research. But every year in the United States, landslides cause loss of life and billions of dollars in damage. The first step in inventorying potential landslides is using stereo and optical images with slope. Slope instability triggers can be several things – earthquakes, erosion, poor drainage, and more. InSAR can provide early warning signs for landslides because of how well it measures ground surface displacements.

24 Quantifying the damage after an earthquake

The result of an earthquake can be catastrophic and at times difficult to assess. But an earthquake assessment is essential for rescue workers. They need to be done quickly and with accuracy. Object-based image classification using change detection (pre- and post-earthquake) is a quick way to get damage assessments. Other remote sensing applications in disaster assessments include casted shadows from buildings and digital surface models.

25 Assessing terrain stability using interferometry in the oil and gas sector

Active sensors use phase difference to measure landscape deformation using interferometry. Industries like the oil and gas sector monitor terrain stability using these types of remote sensing applications for better safety standards. Over time, continual satellite data means higher safety and ensures pipeline productivity.

26 Tracking hazards for better response and recovery

There’s been a clear upward trend in the number of disasters over the years. This means better preparedness for mitigation as well as response and recovery. The integration of Earth observation data and GIS in hazard situations has become the main tool in disaster management. Remote sensing applications for hazards include assessing the extent of damage and assisting dispatch.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: