Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong sinh thái học

12/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

27. Đếm số lượng gấu Bắc Cực để đảm bảo mức độ dân số bền vững

Câu chuyện đáng buồn về loài gấu Bắc Cực là nó được xếp vào danh sách một trong những loài động vật đầu tiên sẽ tuyệt chủng vì sự nóng lên toàn cầu. Các nhà sinh thái học đang chuyển sang vệ tinh làm nguồn thông tin chính của họ vì họ cần số lượng chắc chắn về gấu Bắc Cực cho sự tồn tại của chúng. Vậy… Làm thế nào để bạn biết được sự khác biệt giữa một con gấu Bắc Cực và một tảng đá trắng lớn? Trong hai hình ảnh, gấu Bắc Cực di chuyển, trong khi những tảng đá ở nguyên vị trí.

28. Khám phá sự phù hợp với môi trường sống và sự phân mảnh của gấu trúc trong các khu bảo tồn

Những con gấu trúc khổng lồ ăn tre trong 99% chế độ ăn uống của chúng, khiến chúng trở thành loài gấu trúc tối thượng của vương quốc động vật. Môi trường sống rất quan trọng đối với gấu trúc. Điều này làm cho các con đường và cơ sở hạ tầng trở thành cánh tay sinh thái cho gấu trúc. Để bảo vệ loài gấu trúc có nguy cơ tuyệt chủng, viễn thám phân loại các yếu tố phân mảnh và hành lang nhân tạo.

29. Theo dõi khoảng cách xa của các loài chim di cư và kiểm tra mức độ phổ biến của chúng

Các loài chim di chuyển rất xa để tìm kiếm thức ăn, khí hậu và địa điểm sinh sản. Máy đo từ xa GPS trọng lượng nhẹ chỉ là một trong những công cụ đang được sử dụng để biết nơi các loài chim di cư. Khi rừng trở nên hạn chế hơn, các mô hình di cư là quan trọng đối với các nhà quản lý động vật hoang dã. Các ứng dụng viễn thám như LiDAR, multispectral và radar có thể hiển thị các đặc tính của rừng như cấu trúc thẳng đứng và hình thái học. Các mô hình phù hợp với môi trường sống dự đoán mức độ phổ biến của các loài chim sử dụng các đặc tính rừng này.

30. Sử dụng phân tích và thảm thực vật với chi phí thấp nhất để hiểu sự di cư của linh dương đầu bò

Tanzania là nơi tổ chức một trong những cuộc di cư vĩ đại nhất trên Trái đất. Hơn 2 triệu con linh dương đầu bò di cư và sinh con trong cùng một tháng. Mục đích của việc di cư là xác định vị trí các nguồn thực phẩm. Nhưng chúng ta có thể mô hình hóa các chuyển động của chúng không? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các biến như thảm thực vật (NDVI) và độ dốc (độ dốc) là động lực cho các kiểu di chuyển của linh dương đầu bò. Tuy nhiên, lượng mưa cũng có thể có tác động đến các mô hình di cư.

31. Sử dụng các mô hình phù hợp với môi trường sống để dự đoán sự phong phú của muỗi

Các mô hình về mức độ phù hợp với môi trường sống đang đưa ra một số dự đoán thú vị về sự phong phú của muỗi. Các yếu tố được cảm nhận từ xa như độ xanh, độ sáng, nhiệt độ và đặc biệt là độ ẩm có mối tương quan thuận với sự xuất hiện quá nhiều của muỗi. Biết được vị trí tập trung nhiều muỗi có thể hướng dẫn việc đánh giá rủi ro đối với mầm bệnh mang mầm bệnh và nỗ lực tạo sương mù cho muỗi.

-----

Remote Sensing Applications & Uses in Ecology

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

27 Counting polar bears to ensure sustainable population levels

The sad story about the polar bear is that it is listed as one of the first animals that will become extinct because of global warming. Ecologists are turning to satellites as their primary source of information because they need a firm count on polar bears for their survival. So… How do you know the difference between a polar bear and a big white rock? In two images, polar bears moved, while rocks stayed in the same spot.

28 Uncovering habitat suitability and fragmentation for panda bears in protected areas

Giant pandas eat bamboo for 99% of their diet making them the ultimate bamboo-holic of the animal kingdom (think alcoholic but bamboo). Habitat is important for pandas. This makes roads and infrastructure ecological armageddon for pandas. In order to protect the endangered panda, remote sensing classifies fragmentation and man-made corridors as factors.

29 Tracking the great distances of migratory birds and inspecting their prevalence

Birds travel great distances in search of food, climate, and breeding sites. Light-weight GPS telemetry is just one of the tools being used to know where birds migrate. As forests become more limited, migration patterns are important for wildlife managers. Remote sensing applications like LiDAR, multispectral, and radar can show forest properties like vertical structure and phenology. Habitat suitability models predict the prevalence of bird species using these forest properties.

30 Using a least-cost analysis and vegetation to understand wildebeest migration

Tanzania hosts one of the greatest migrations on Earth. More than 2 million wildebeest migrate and give birth in the same month. The purpose of migration is to locate food resources. But can we model their movements? Research has shown that variables like vegetation (NDVI) and relief (slope) are drivers for wildebeest movement patterns. However, rainfall may also have an impact on migration patterns as well.

31 Using habitat suitability models to predict the abundance of mosquitoes

Habitat suitability models are making some interesting predictions on the abundance of mosquitoes. Remotely-sensed factors such as greenness, brightness, temperature, and especially moisture positively correlate with the over-occurrence of mosquitoes. Knowing the location of high concentrations of mosquitoes can guide risk assessment for disease-carrying pathogens and mosquito fogging efforts.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: