Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong Lâm nghiệp

16/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

41. Chữa cháy rừng bằng cách lập kế hoạch cử lính cứu hỏa
Cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí thiệt hại về tính mạng. Vì những lý do này, cần phải kiểm soát các đám cháy rừng và giảm bớt tác động của chúng. Dựa trên dữ liệu vệ tinh, lính cứu hỏa có thể điều động với độ chính xác chính xác. Các vệ tinh hoạt động như AVHRR và MODIS là phù hợp nhất vì chúng có dải hồng ngoại và nhiệt. Ngoài ra, các vệ tinh có thể theo dõi mức độ cháy rừng bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian.

42. Ngăn chặc việc chặt phá rừng nhiệt đới bất hợp pháp ở Brazil
Bộ lạc Surui ở Brazil đã hợp tác với Google để đẩy lùi nạn phá rừng nhiệt đới. Bộ lạc Surui được trang bị các công cụ công nghệ cao như Google Earth, điện thoại thông minh và GPS. Họ luôn để mắt đến việc khai thác và khai thác gỗ bất hợp pháp. Tin tốt là những người khai thác và khai thác gỗ đã rút lui và các hoạt động bất hợp pháp đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tiềm năng thông tin với các vệ tinh để tìm hiểu việc chặt phá rừng nhiệt đới bất hợp pháp là rất lớn như một phần của Google Earth Outreach tới Surui Tribe.

43. Ngăn chặn sự lây lan của các loại bệnh rừng
Hàng tỷ người phụ thuộc vào rừng khỏe mạnh để kiếm sống. Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh rừng có thể gây ra những ảnh hưởng thảm khốc đến sức khỏe hệ sinh thái và nền kinh tế địa phương hoặc quốc gia. Bọ cánh cứng thông núi đã xâm hại hơn 17,5 ha rừng làm biến đổi màu sắc rõ rệt. Bởi vì viễn thám giám sát những thay đổi màu sắc này, các nhà quản lý rừng có thể theo dõi tốt hơn sự xuất hiện của các loại bệnh rừng như bọ hung núi.

-----

Remote Sensing Applications & Uses in Forestry

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

41 Fighting wildfires by planning firefighter dispatch

Wildfires cause serious damage to property and even loss of life. For these reasons, there is a need to control wildfires and lessen their impact. Based on satellite data, firefighters can dispatch with pinpoint accuracy. Operational satellites like AVHRR and MODIS are best suited because of their mid-infrared and thermal bands. Also, satellites can trace the extent of wildfires using temporal data.

42 Reversing illegal rainforest cutting in Brazil

The Surui tribe in Brazil has teamed up with Google to reverse rainforest deforestation. The Surui tribe is equipped with high-tech tools like Google Earth, smartphones, and GPS. They keep a watchful eye on illegal mining and logging. The good news is that miners and loggers have retreated and illegal activities are at their lowest levels in history. The information potential with satellites for understanding illegal rainforest cutting is enormous as part of Google Earth Outreach to Surui Tribe.

43 Preventing the spread of forest disease types

Billions of people depend on healthy forests for their livelihood. The rapid spread of forest disease can have catastrophic effects on ecosystem health and local or national economies. The mountain pine beetle has infested over 17.5 hectares of forests causing distinct color changes. Because remote sensing monitors for these color changes, forest managers can better track the occurrence of forest diseases such as the mountain pine beetle.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: