Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong điều hướng

29/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

65. Xác định vị trí của bạn trên Trái đất với Vệ tinh Định vị Toàn cầu

Vào tháng 5 năm 2000, công tắc GPS (còn được gọi là tính khả dụng có chọn lọc) được thay đổi. Đột nhiên, độ chính xác đã thay đổi từ kích thước của một sân bay sang kích thước của một nhà kho nhỏ. GPS đã dẫn đường cho các sản phẩm sáng tạo tuyệt vời như hệ thống định vị ô tô và máy bay không người lái. Không có gì ngạc nhiên tại sao GPS đã được xếp hạng là một trong 50 đột phá lớn nhất kể từ khi được phát triển.

66. Cung cấp bản đồ cơ sở để tham khảo trực quan và hỗ trợ định hướng người đọc bản đồ

Orthoimagery cung cấp lượng cực kỳ chi tiết của tiêu điểm và các khu vực xung quanh. Bản đồ luôn truyền đạt một thông điệp. Vì bản đồ dựa trên vị trí, hình ảnh trên không giúp người đọc tự định hướng. Nó cung cấp bối cảnh và thông tin tham khảo và có thể ngay lập tức cung cấp sơ đồ của vùng đất. Và ngày nay, có rất nhiều nguồn để bạn lựa chọn như Bing, Google, Open Street Maps và NASA’s Globeview.

67. Đo lực hấp dẫn bằng vệ tinh GRACE

Đây có thể là một trong những ứng dụng viễn thám gọn gàng nhất trong danh sách - đo lực hấp dẫn. Thí nghiệm Khí hậu và Phục hồi Trọng lực của NASA (GRACE) bao gồm hai vệ tinh trên cùng một quỹ đạo cách nhau khoảng 220 km. Khi vệ tinh hàng đầu tăng tốc độ, điều này có nghĩa là có một lực hấp dẫn lớn hơn. Nếu vệ tinh hàng đầu chạy chậm lại, điều này có nghĩa là sẽ có ít lực hút hơn. Các lực hấp dẫn này được đo bằng cách sử dụng các xung vi ba từ vệ tinh này sang vệ tinh khác. Kết quả là các phép đo trọng lực chính xác nhất cho đến nay.

68. Nhìn Trái đất như một kiệt tác nghệ thuật

Một số quang cảnh ngoạn mục nhất là từ không gian. Bằng chứng về điều này là trong bộ sưu tập 75 trang của NASA về các hình ảnh Trái đất (NASA’s Earth as Art) nhìn từ không gian. Bộ sưu tập các hình ảnh quan sát Trái đất được chụp từ các vệ tinh Terra, Landsat, EO-1 và Aqua. Trong kiệt tác nghệ thuật Trái đất này, bạn có thể tìm thấy một số mẫu và hình học hấp dẫn nhất về các đặc điểm đại dương, khí quyển và đất liền của chúng ta.

69. Quay toàn cầu với các dịch vụ bản đồ như Google Earth, Bing Maps và OpenStreetMaps

Ai không thích quay quả địa cầu trên Google Earth? Đừng nói dối. Tôi biết bạn làm. Google Earth cung cấp cho chúng tôi một giao diện với hình ảnh vệ tinh và hình ảnh trên không được cập nhật miễn phí trong tầm tay của chúng tôi. Việc biết được vị trí của bạn trước khi bạn đi với chế độ xem phố thật tiện lợi. Ai có thể nghĩ cách đây nhiều thập kỷ bạn có thể đi khắp thế giới để ăn nachos trong sự thoải mái ngay tại nhà của mình.

----

 

Remote Sensing Applications & Uses in Navigation

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

65 Pinpointing your position on Earth with Global Positioning Satellites

In May 2000, the GPS switch (also known as selective availability) was flicked. Suddenly, accuracy has changed from the size of an airport to the size of a small shed. GPS has led the way to great innovative products like car navigation systems and unmanned aerial vehicles. It’s no wonder why the GPS has been ranked one of the top 50 greatest breakthroughs since the wheel.

66 Providing a base map for visual reference and assisting orient the map reader

Orthoimagery provides an extreme amount of detail of the focus and surrounding areas. Maps always communicate a message. As maps are location-based, aerial imagery assists readers to orient themselves. It provides context and reference information and can instantly provide the lay of the land. And nowadays, there are so many sources to choose from such as Bing, Google, Open Street Maps, and NASA’s Globeview.

67 Measuring gravity with the GRACE satellites

This may be one of the neatest remote sensing applications on the list – measuring gravity. NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) consists of two satellites in the same orbit approximately 220 kilometers apart. When the leading satellite increases speed, this means there is a greater gravitational pull. If the leading satellite slows down, this means there is less gravitational pull. These pulls in gravity are measured using microwave pulses from one satellite to the other. The result is the most accurate measurements of gravity to this date.

68 Looking at the Earth as an art masterpiece

Some of the most breathtaking views are from space. Evidence of this is in NASA’s 75 page collection of Earth images (NASA’s Earth as Art) seen from space. The collection of Earth observation images were taken from the Terra, Landsat, EO-1, and Aqua satellites. In this Earth art masterpiece, you can find some of the most intriguing patterns and geometry of our oceans, atmosphere, and land features.

69 Spinning the globe with mapping services like Google Earth, Bing Maps and OpenStreetMaps

Who doesn’t like spinning the globe on Google Earth? Don’t lie. I know you do. Google Earth gives us an interface with updated satellite and aerial imagery at our fingertips for free. The convenience of knowing your location before you go with street view is mind-blowing. Who would’ve thought decades ago you could travel the world eating nachos in the comfort of your own home.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: