Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong bảo hiểm

16/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

52. Thu phí bảo hiểm cao hơn ở các khu vực bị lũ lụt 
Bạn có bao giờ nhận thấy phí bảo hiểm nhà của mình tăng vọt từ năm trước không? Bạn có thể phải cảm ơn một nhà địa lý vì điều đó. Một số ứng dụng GIS và viễn thám độc đáo mà các công ty bảo hiểm sử dụng bao gồm mô hình thủy văn và radar. Các nhà địa lý có thể vạch ra những khu vực dễ bị lũ lụt hơn, tần suất lũ lụt của những khu vực này và mức độ thiệt hại có thể xảy ra. Đổi lại, điều này giúp họ đánh giá rủi ro tốt hơn.

53. Làm công việc thám tử cho các yêu cầu bảo hiểm cây trồng gian lận

Khi khí hậu trở nên khó dự đoán hơn và mang tính phá hoại nhiều hơn (chẳng hạn như hạn hán và lũ lụt), nông dân phải thích nghi với thực tế mới này. Trong trường hợp này, bảo hiểm cây trồng có thể giúp nông dân bổ sung thu nhập khi ruộng của họ không xuống giống. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nông dân gian lận bảo hiểm cây trồng? Đây là lý do tại sao các công ty bảo hiểm và USGS đã hợp tác để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào. Ví dụ: USGS đo lường sự phát triển của thảm thực vật bằng cách sử dụng các kênh hồng ngoại, màu đỏ của Landsat kết hợp với NDVI. Sử dụng thông tin này, các công ty bảo hiểm cây trồng có thể xác minh cây trồng có hạt giống và bắt được hành vi gian lận.

----

Remote Sensing Applications & Uses in Insurance

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

52. Charging higher insurance premiums in flood-prone areas using 
Ever notice your home insurance premium sky-rocket from the previous year? You might have to thank a geographer for that. Some of the unique GIS and remote sensing applications that insurance companies use include radar and hydrological modelling. Geographers can map out areas more prone to flooding, how often these areas would flood, and how badly the damage could be. In turn, this helps them better assess risk.

53. Doing the detective work for fraudulent crop insurance claims

As the climate becomes less predictable and more destructive (such as droughts and floods), farmers have to adapt to this new reality. In this case, crop insurance can help farmers supplement their income when their fields don’t get seeded. But what happens when farmers commit crop insurance fraud? This is why insurance companies and the USGS have teamed up to investigate any wrong-doing. For example, the USGS measures vegetation growth using Landsat’s red, infrared channels in combination with NDVI. Using this information, crop insurance companies can verify seeded crops and catch fraud

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: