Kiến thức

ỨNG DỤNG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG CUỘC SỐNG

21/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ngày nay, Hệ thông tin địa lý (GIS) đã được xây dựng hoàn chỉnh với khả năng lưu trữ, quản lý, truy cập, xử lý phân tích và cung cấp thông tin cần thiết để thực thi những quyết định trong nhiều lĩnh vực dịch vụ công cộng, ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ, phục vụ những nhu cầu rất cấp thiết của con người GIS được áp dụng.

Mặc dù rất đa dạng và phong phú, các ứng dụng GIS có thể đuợc phân thành ba nhóm:

Các ứng dụng kiểm kê

Một dự án GIS thuờng được bắt đầu bằng công tác kiểm kê các đối tuợng nghiên cứu tại khu vực đã lực chọn (chẳng hạn các loại rừng, thủy văn, sử dụng đất…)

Các ứng dụng phân tích

Thực hiện sau khi đã hoàn thành giai đoạn kiểm kê.

Các ứng dụng quản lý

Các kỹ thuật phân tích không gian và xây dựng mô hình ở mức độ cao hơn sẽ hỗ trợ cho các quyết định của các nhà quản lý, lãnh đạo các ban ngành và các cấp chính quyền.

Sự phát triển của công nghệ GIS vào các ứng dụng trong đời sống xã hội, khoa học ngày càng rộng với mức độ quan tâm ngày càng lớn. Tại Việt Nam, ứng dụng của GIS được thực hiện rất rộng rãi trong quản lý và quy hoạch lãnh thổ, quản lý di sản văn hóa thế giới, trong phát triển đô thị, trong các ngành kinh tế xã hội, trong công tác quản lý, trong giảng dạy và nghiên cứu
 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, một ứng dụng mang tính hiệu quá cao trong việc sử dụng công nghệ GIS đó là quản lý và điều hành hệ thống xe buýt trên toàn thành phố, với việc sử dụng công nghệ GIS, trung tâm có thể cùng một lúc điều hành và giám sát toàn bộ các tuyến xe buýt trên phạm vi toàn lãnh thồ thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Geolink tổng hợp từ Giáo trình GIS đại cương - Trường ĐHKHXH & NV

popup

Số lượng:

Tổng tiền: