Tài liệu kỹ thuật

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BẢN ĐỒ DI ĐỘNG VÀ GIS THỜI GIAN THỰC CHO XÃ HỘI NGUỒN LỰC

01/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Tác giả: S. Shimano, M. Shikada, M. Moriya và T. Azuma

Tóm tắt:
Chính phủ và chính quyền địa phương phải khẩn trương xây dựng các cơ sở vật chất dễ tiếp cận cho người già và người khuyết tật.
Vì đất nước chúng ta đang trải qua một xã hội già hóa, chẳng hạn, không gian dành cho người đi bộ nên an toàn và mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mọi người khó có thể dễ dàng biết được đường đi từ nơi ở đến nơi đến chốn một cách an toàn và nhẹ nhõm. Một trong những phương pháp để giải quyết những vấn đề đó là thu được vị trí tuyệt đối với độ chính xác cao.

Do đó, ở đây chúng tôi đề xuất tạo Bản đồ toàn cầu (UM) với tỷ lệ lớn bằng cách sử dụng GIS THỜI GIAN THỰC với bản đồ di động. Và, đó là bản đồ bao gồm thông tin gần đây để cho phép mọi người hiểu điều kiện của các vị trí tuyệt đối. Mục đích của nghiên cứu là để xác nhận liệu các vị trí tuyệt đối có thể thu được một cách chính xác trong bản đồ di động hay không. Với mục đích của nghiên cứu, thí nghiệm được thực hiện trong khuôn viên của chúng tôi tại quận Kanazawa, Nhật Bản bằng cách sử dụng D-GPS và VRS-GPS.

Thí nghiệm được thực hiện bằng cách di chuyển trong khuôn viên trường bằng một chiếc xe lăn có gắn ăng-ten GPS. Do đó, rõ ràng là bất kỳ trường thử nghiệm nào cũng không thể nhận được dữ liệu chính xác. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi đã sử dụng thẻ IC là công nghệ mới phổ biến ở khắp mọi nơi để giúp đỡ người khuyết tật. Với lợi thế mạnh mẽ của thẻ IC, người ta có thể nhận dữ liệu mà không cần tiếp xúc mọi lúc, mọi nơi. Để có giải pháp, chúng tôi khuyên bạn nên tạo UM bằng GIS THỜI GIAN THỰC và thẻ IC.

-----------

APPLICATION OF MOBILE MAPPING TECHNOLOGY AND REAL TIME GIS FOR UBIQUITOUS SOCIETY
Author: S. Shimano, M. Shikada, M. Moriya and T. Azuma 

ABSTRACT:
Government and local government have to hurry up to build accessible facilities for elderly people and people who has disabilities.
Because our country is experiencing an aging society, for example, pedestrian space should be safe and give a relief. However, it is difficult for everyone to easily know the route from the present place to a destination safety and relief at ease. One of the methods to solve those problems is to obtain absolute position with high accuracy.

Therefore, we suggested here to make Universal Map (UM) with a large scale by using REAL TIME GIS with mobile mapping. And, it is the map including recent information for enabling people to understand the condition of absolute positions. The purpose of the research was to confirm whether absolute positions can be obtained accurately in mobile mapping. For the purpose of the study, the experiment was performed on our campus at Kanazawa district in Japan by using a D-GPS and a VRS-GPS.

The experiment was performed by moving in the campus by a wheelchair to which a GPS antenna has been attached. As a result, it became clear that any experiment fields could not receive accurate data. To solve these problems, we adopted IC tags which are new ubiquitous technology to help people with disabilities. With the powerful advantage of IC tags one can receive data without any contact anytime, anywhere. For a solution, it is recommended that the UM be made by the REAL TIME GIS and IC tags. 

Geolink tổng hợp từ Isprs

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: