Báo cáo

Ứng dụng ảnh viễn thám siêu phổ theo dõi qua trình sa mạc hóa

16/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên đề tài: Ứng dụng ảnh viễn thám siêu phổ (Hyperspectral) vào việc theo dõi quá trình sa mạc hóa nghiên cứu thử nghiệm tại Tabernas, Tây Ban Nha

Tác giả: Hoàng Việt Anh

Tóm tắt: 

Ảnh viễn thám siêu phổ và ứng dụng của nó để giám sát sa mạc hóa - Nghiên cứu điển hình ở Tabernas, Tây Ban Nha. Nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh viễn thám thông thường như SPOT và Landsat có thể được sử dụng để lập bản đồ sử dụng đất / lớp phủ đất cũng như dự báo độ mặn, tình trạng dinh dưỡng của đất. Tuy nhiên, những hình ảnh thông thường với một vài dải quang phổ có thể làm mịn đặc tính phản xạ của bề mặt. Ảnh Viễn thám siêu phổ là một nguồn dữ liệu đầy hứa hẹn để giải quyết vấn đề này.

Phần giới thiệu chung về viễn thám siêu ảnh, nguyên lý, đặc tính, cảm biến điển hình và ứng dụng của nó đã được trình bày. Nghiên cứu điển hình về giám sát sa mạc hóa ở Terbernas, Tây Ban Nha, cho thấy hình ảnh siêu kính cận có thể được sử dụng để lập bản đồ đặc điểm sa mạc hóa với độ chính xác là 71%.

Link download: https://drive.google.com/file/d/18M8inpXKYyprqv4yfCxiZuJKjscsWNkd/view?usp=sharing

-----

The title: 

Hyperspectral sensing and its application for desertification monitoring – Case study in Tabernas, Spain.

Author: Hoang Viet Anh

Abstract:

Hyperspectral  sensing  and  its  application  for  desertification  monitoring  –  Case  study  in Tabernas, Spain. Many studies showed that conventional Remote sensing image such as SPOT and Landsat can be use to map land use/land cover as well as to predict salinity level, nutrient status of the soil. However,  those  conventional  image  with  a  few  spectral  bands  may  over  smooth  the reflectance  characteristic  of  the  surface.  Hyperspectral  remote  sensing  is  a  promising  data source to over come this problem .  

A general introduction of hyperspectral remote sensing , its principle, characteristic, typical sensor, and application has been presented. Case study on desertification monitoring in Terbernas, Spain, showed that hyperspectral image can be used to map desertification feature with the accuracy of 71%. 

Link download: https://drive.google.com/file/d/18M8inpXKYyprqv4yfCxiZuJKjscsWNkd/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Researchgate

popup

Số lượng:

Tổng tiền: