Tài liệu kỹ thuật

[UNAVCO] Nguồn học liệu các khóa học về Địa tin học

19/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(This post is also available in English)

UNAVCO là một cộng đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục và các chuyên gia làm việc cùng nhau để hiểu rõ hơn về các quá trình và hiểm họa của Trái đất bằng cách sử dụng công cụ đo đạc. Chúng tôi điều hành Cơ sở GAGE ​​thay mặt cho Quỹ Khoa học Quốc gia với sự hỗ trợ từ NASA.

Để đáp ứng yêu cầu và sự quan tâm của cộng đồng, UNAVCO cung cấp một loạt các khóa học ngắn hạn hàng năm tập trung vào các công cụ và luồng dữ liệu của UNAVCO. Các khóa học này dành cho các nhà nghiên cứu hiện tại muốn nâng cao kỹ năng của họ hoặc khám phá việc sử dụng các công cụ mới và dành cho các nhà khoa học bước đầu sự nghiệp như nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh và sinh viên đại học muốn tìm hiểu các kỹ thuật trắc địa mới nhất.

Để có danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu khóa học, hãy xem Tài liệu khóa học bên dưới.
1. Hình ảnh trắc địa
Tài liệu khóa học về hình ảnh (LiDAR):

2. GPS / GNSS
Tài liệu khóa học GPS / GNSS

3. InSAR
Tài liệu khóa học InSAR

4. Máy đo độ căng
Tài liệu khóa học về máy đo độ căng

4. Kỹ thuật - Khác
Các tài liệu khóa học kỹ thuật khác

5. Khoa học Giao tiếp
Tài liệu khóa học giao tiếp khoa học

6. Phát triển Ngành
Tài liệu khóa học Phát triển Chuyên môn của Khoa

Tài liệu khóa học dành cho giáo viên (Lớp 6-12)

Báo cáo cuối cùng: Lập kế hoạch cho tương lai của GeoCyberEducation

https://www.unavco.org/education/professional-development/short-courses/course-materials/geo-cybered/Planning_the_Future_of_Geocybereducation_Workshop_Report.pdf

Geolink tổng hợp từ UNAVCO

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: