Cơ hội

Học bổng Australia 2021/2022 dành cho các nước đang phát triển - Hạn đăng ký 30.4.2021

30/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Học bổng Australia Awards 2021/2022 hiện đang mở đơn đăng ký dành cho sinh viên và chuyên gia từ các quốc gia đang phát triển trên toàn cầu. Đây là Chương trình do Bộ Ngoại giao và Thương mại quản lý nhằm đóng góp vào nhu cầu phát triển của các nước đối tác của Australia theo các thỏa thuận song phương và khu vực.

Chi tiết
Cơ hội học bổng trao giải thưởng của Úc được cung cấp cho những người đến từ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia nằm trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, để theo học toàn thời gian đại học hoặc sau đại học tại các trường đại học Úc tham gia và các tổ chức Kỹ thuật và Giáo dục nâng cao (TAFE).

Điều kiện

 • Đơn đăng ký được chấp nhận từ sinh viên các nước đang phát triển
 • Ứng viên phải đăng ký chương trình học thạc sĩ tại một trường đại học công lập của Úc
 • Các ứng viên muốn nhận Học bổng Giải thưởng Australia sẽ phải ký hợp đồng với Khối thịnh vượng chung Australia tuyên bố rằng họ sẽ tuân thủ các điều kiện của học bổng.
 • Các học giả được yêu cầu rời khỏi Úc trong ít nhất hai năm sau khi hoàn thành học bổng của họ. Không làm như vậy sẽ dẫn đến việc học giả phải gánh một khoản nợ cho tổng chi phí tích lũy cho học bổng của họ.
 • Đồng thời kiểm tra tính đủ điều kiện của từng quốc gia cụ thể cho tất cả các quốc gia tham gia (liên kết bên dưới).
 • Những lời khuyên về tính đủ điều kiện này cũng sẽ hữu ích.


Các lợi ích giải thưởng
Học bổng Australia Awards được cung cấp trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để cá nhân hoàn thành chương trình học do cơ sở giáo dục đại học của Australia quy định, bao gồm bất kỳ khóa đào tạo dự bị nào. Các lợi ích sau thường được áp dụng:

 • Toàn bộ học phí
 • Du lịch bằng máy bay khứ hồi — thanh toán một lần khứ hồi, vé máy bay hạng phổ thông đến và đi từ Úc, qua con đường trực tiếp nhất
 • trợ cấp thành lập — khoản thanh toán một lần duy nhất như một khoản đóng góp cho chi phí ăn ở, sách báo, tài liệu học tập
 • Đóng góp vào Chi phí Sinh hoạt (CLE) - khoản đóng góp hai tuần một lần cho các chi phí sinh hoạt cơ bản được thanh toán theo tỷ lệ do bộ xác định.
 • Chương trình Học thuật Giới thiệu (IAP) —một chương trình bắt buộc trước khi bắt đầu các nghiên cứu học thuật chính thức bao gồm thông tin về cuộc sống và học tập tại Úc
 • Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC) trong suốt thời gian nhận giải thưởng (chỉ dành cho người được giải thưởng) —được cung cấp để trang trải các chi phí y tế cơ bản của học giả (ngoại trừ các điều kiện có sẵn)
 • Phí tiếng Anh trước khóa học (PCE) — nếu thấy cần thiết, PCE có thể được cung cấp cho sinh viên để đào tạo trong nước và / hoặc tại Úc hỗ trợ học tập bổ sung có thể có sẵn để đảm bảo sự thành công trong học tập của học giả hoặc nâng cao kinh nghiệm học tập của họ nghiên cứu thực địa (đối với các giải thưởng nghiên cứu và Thạc sĩ theo môn học có thành phần nghiên cứu trong đó bắt buộc phải thực hiện nghiên cứu) cho các sinh viên nghiên cứu đủ điều kiện với một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông thông qua con đường trực tiếp nhất đến quốc gia của họ nhập quốc tịch hoặc trong nước Úc.

Thủ tục đăng ký
Cách thức đăng ký: Bạn có thể đăng ký Học bổng Giải thưởng Australia 2021/2022 theo hai cách như được trình bày chi tiết trong trang cách đăng ký;

 • Nộp đơn Trực tuyến: Truy cập Hệ thống Thông tin Học bổng Úc Trực tuyến (OASIS). Khi bạn đăng ký trực tuyến, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi để xác định tính đủ điều kiện của bạn. Sau đó, bạn sẽ được cấp một số đăng ký, tên người dùng và mật khẩu duy nhất.
 • Nộp đơn theo đường bưu điện: Nếu bạn không thể nộp đơn trực tuyến, bạn có thể nộp đơn qua đường bưu điện. Vui lòng kiểm tra hồ sơ quốc gia tham gia của bạn để biết chi tiết liên hệ để lấy mẫu đơn đăng ký bản cứng và bất kỳ mẫu nào khác như báo cáo tham khảo (nếu có).


Thông tin quốc gia

---------

Australia Awards Scholarships 2021/2022 for Developing Countries

Australia Awards Scholarships 2021/2022: Another application round for the Australia awards scholarships is now open for students and professionals from developing nations across the globe. This programme is administered by the Department of Foreign Affairs and Trade is aimed contributing to the development needs of Australia’s partner countries in line with bilateral and regional agreements.

DETAILS
Australia awards scholarship opportunities are provided to people from developing countries, particularly those countries located in the Indo-Pacific region, to undertake full time undergraduate or postgraduate study at participating Australian universities and Technical and Further Education (TAFE) institutions.

Eligibility Conditions

 • Applications are accepted from students of developing countries
 • Applicants should be enrolling for a masters degree study programme in an Australian public university
 • Applicants who want to accept an Australia Awards Scholarship will need to sign a contract with the Commonwealth of Australia declaring that they will comply with the conditions of the scholarship.
 • Scholars are required to leave Australia for a minimum of two years after completing their scholarship. Failure to do so will result in the scholar incurring a debt for the total accrued cost of their scholarship.
 • Also check country specific eligibility for all participating countries (link below).
 • These eligibility tips will also be useful.

The Awards Benefits

Australia Awards Scholarships are offered for the minimum period necessary for the individual to complete the academic program specified by the Australian higher education institution, including any preparatory training. The following benefits generally apply:

 • full tuition fees
 • return air travel—payment of a single return, economy class airfare to and from Australia, via the most direct route
 • establishment allowance—a once only payment as a contribution towards accommodation expenses, text books, study materials
 • Contribution to Living Expenses (CLE) – a fortnightly contribution to basic living expenses paid at a rate determined by the department.
 • Introductory Academic Program (IAP)—a compulsory program prior to the commencement of formal academic studies covering information on living and studying in Australia
 • Overseas Student Health Cover (OSHC) for the duration of the award (for award holder only)—provided to cover the scholar’s basic medical costs (with the exception of pre-existing conditions)
 • Pre-course English (PCE) fees—if deemed necessary PCE may be available for students for in-country and/or in-Australia training
 • supplementary academic support may be available to ensure a scholar’s academic success or enhance their academic experience
 • fieldwork (for research awards and Masters by coursework which have a research component where fieldwork is compulsory) may be available for eligible research students for one return economy class airfare via the most direct route to their country of citizenship or within Australia.

Application Procedures

How-to-Apply: You can apply for the Australia Awards Scholarships 2021/2022 in two ways as detailed in the how to apply page;

 • Appling Online: Go to the Online Australia Scholarships Information System (OASIS). When you register online, you will be required to answer some questions to establish your eligibility. You will then be given a unique registration number, username and password.
 • Applying by Email: If you are unable to submit your application online, you can apply by mail. Please check your participating country profile for contact details to obtain a hardcopy application form and any other templates such as referee reports (if applicable).

Country information:

 Geolink tổng hợp từ Studygreen

popup

Số lượng:

Tổng tiền: