Kiến thức

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG VÀ TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG CỦA SAR

11/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Khi dữ liệu SAR trở nên hợp lý hơn và dễ tiếp cận hơn, ngành không gian địa lý sẽ thích ứng với nó. Ở giai đoạn này, tác động của SAR sẽ được cảm nhận một cách chính xác như thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được sự phấn khích. Tuy nhiên, rất nhiều công nghệ mới được thổi phồng và biến mất dần; điều khiến công nghệ mới trở thành công nghệ tiêu chuẩn là khả năng thay thế những gì ra đời trước đó.

SAR có khả năng đó, xét về lợi thế của nó so với hình ảnh quang học về các yếu tố thời tiết và khả năng chụp ảnh ban đêm.


Hình ảnh SAR của đập Aswan ở Ai Cập. Hình ảnh do Satellite Imaging Corp. và Airbus Defense & Space cung cấp.

Trong nhiều năm, công nghệ và dữ liệu SAR chủ yếu thuộc phạm vi của các chính phủ. Khả năng và tính hữu dụng của nó đã được chứng minh rõ ràng, nhưng chủ yếu dành cho các thực thể có nguồn tài nguyên khổng lồ theo ý của họ. Ví dụ: các nhà phân tích hình ảnh từ Cơ quan Tình báo-Không gian Địa lý Quốc gia (NGA) thiết kế các quy trình làm việc để thường xuyên sử dụng SAR và làm cho nó trở nên hữu ích. Nhưng điều đó mới chỉ bắt đầu ở khu vực tư nhân.

Nhờ các công ty như Capella Space, công ty đang tiếp tục khởi động chòm sao vi vệ tinh SAR của riêng mình, công nghệ này đang bắt đầu phát triển từ phía sau bức màn của chính phủ.

East View Geospatial là đại lý bán lại đầu tiên ở Bắc Mỹ cho Capella Space, hiện có hình ảnh SAR thương mại có độ phân giải cao nhất trên thế giới. Bốn tháng trước, Capella đã phóng vệ tinh hoạt động đầu tiên của mình, Capella-2, một vệ tinh siêu nhỏ nặng 107kg vào không gian với kích thước bằng một chiếc máy giặt trước khi chuyển đổi trên quỹ đạo. Dữ liệu từ vệ tinh đó có khả năng tạo ra hình ảnh radar 50 cm x 50 cm - một mức độ chi tiết, khi kết hợp với năng lực thực hiện nhiệm vụ trên toàn thế giới, sẽ mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội hơn nữa.


Hình ảnh SAR của Trang trại năng lượng mặt trời Hồ Tiangang ở Trung Quốc. Hình ảnh do Capella Space cung cấp.

Cơ hội rõ ràng nhất là chụp ảnh ban đêm. Các vệ tinh thương mại hiện tại được thiết kế với quỹ đạo đồng bộ của mặt trời thường hình ảnh trong giờ cao điểm của ánh sáng mặt trời - 10:00 sáng hoặc 1:00 chiều. Điều này khiến việc theo dõi những thay đổi về đêm và khó thu thập thông tin. Với các vệ tinh SAR rải rác trên bầu trời, chúng tôi tin rằng khả năng nghiên cứu và thu thập dữ liệu vào ban đêm sẽ phát triển.

Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều. Hầu hết các chuyên gia trong ngành được đào tạo về hình ảnh quang học và sẽ phải học cách sử dụng SAR và các công cụ phân tích liên quan. Tuy nhiên, khi các công ty như Capella phóng ngày càng nhiều vệ tinh, chúng tôi dự đoán sự bùng nổ của nghiên cứu và phát triển xung quanh dữ liệu và phân tích SAR. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc các học giả tạo ra các lý thuyết mới và thử nghiệm các ứng dụng mới, và về mặt thương mại, các công ty phát triển các công cụ mới và sáng tạo cho dữ liệu lớn và các thuật toán tập trung vào SAR.

-------

THE BRIGHT FUTURE & POTENTIAL IMPACTS OF SAR 
As SAR data becomes more affordable and accessible, the geospatial industry will adapt with it. Just how precisely SAR’s impact will be felt remains a big question mark at this stage. Nonetheless, the excitement is palpable. Still, plenty of new technology gets hype and fades away; what makes new tech become standard tech is its ability to replace what came before it.

SAR has that ability, considering its edge over optical imagery with regard to weather factors and nighttime imaging capabilities.
SAR image of the Aswan Dam in Egypt. Image courtesy of Satellite Imaging Corp. and Airbus Defence & Space.

For years, SAR technology and data was mostly in the domain of governments. Its capabilities and usefulness have been well-proven, but principally for entities with enormous resources at their disposal. For example, imagery analysts from National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) design workflows to regularly ingest SAR and make it useful. But that is only beginning now in the private sector.

Thanks to companies like Capella Space, which is continuing to launch its own constellation of SAR microsatellites, the technology is starting to creep out from behind government curtains.

East View Geospatial is an early reseller in North America for Capella Space, which now has the highest resolution commercial SAR imagery in the world. Four months ago, Capella launched its first operational satellite, Capella-2, a 107kg microsatellite that enters space the size of a washing machine before transforming in orbit. Data from that satellite is capable of producing 50 cm x 50 cm radar images – a level of detail that, when coupled with worldwide tasking capacity, unlocks even more potential and opportunities.


A SAR image of Tiangang Lake Solar Farm in China. Image courtesy of Capella Space.

The most obvious opportunity is nighttime imaging. Current commercial satellites are designed with sun synchronous orbits that generally image during peak sunlight hours – 10:00 a.m. or 1:00 p.m. This leaves tracking of nocturnal changes and information difficult to procure. With SAR satellites dotting the sky, capabilities for nighttime research and data collection, we believe, will blossom.

The shift will not occur overnight, however. Most industry professionals are trained in optical imagery and will have to learn to use SAR and the analytical tools associated. As companies like Capella launch more and more satellites, though, we predict an explosion of research and development around SAR data and analytics. This will eventually lead to academics crafting new theories and testing new applications, and on the commercial side, companies developing new and innovative tools for big data and SAR-focused algorithms.

Geolink tổng hợp từ Geospatial

popup

Số lượng:

Tổng tiền: