Kiến thức

Từ Nhà phân tích GIS đến Kỹ sư phần mềm - P2

17/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below) 

Kỹ thuật phần mềm có thể yêu cầu kỹ năng không gian địa lý
Là một kỹ sư phần mềm, các vấn đề về không gian địa lý là phổ biến và việc có kinh nghiệm về GIS là rất quan trọng. Ví dụ: các kỹ sư phần mềm thường không xem xét các hàm ý của dữ liệu không gian địa lý, bao gồm các nhiệm vụ mã hóa địa lý hoặc các phép biến đổi tọa độ. Biết một số điều về các quy trình không gian bị ảnh hưởng bởi các hoạt động như vậy mang lại lợi thế cho một kỹ sư phần mềm vì bạn có thể thấy mục đích và các vấn đề tiềm ẩn với các nhiệm vụ chứ không chỉ đơn giản là có thể lập trình hoạt động.

Hơn nữa, có rất nhiều công ty yêu cầu lập trình liên quan đến các hoạt động không gian. Các công ty như DroneDeploy [3] xây dựng toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ bằng cách tiến hành các hoạt động không gian địa lý cho hình ảnh UAV với nhiều khả năng tự động hoặc bán tự động khác nhau để trợ giúp khách hàng.

Ngay cả khi tăng mã thấp hoặc không có  giải pháp mã được hỗ trợ bởi các công cụ GIS, các lập trình viên và kỹ sư phần mềm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng đó để giúp tạo ra các công cụ tự động hoặc chủ yếu là tự động. Mặt khác, chính các nhà phân tích GIS, với kỹ năng lập trình tối thiểu, có thể bị đe dọa trong việc làm của họ với những phát triển như vậy.

Đối với các kỹ sư phần mềm hoặc những người có kinh nghiệm phần mềm, bạn có thể nâng cao cơ hội của mình bằng cách tham gia quản lý hoặc ở lại với tư cách là người có kỹ năng phần mềm chính nhưng theo hướng thúc đẩy các kỹ năng phần mềm cao cấp hơn. Ví dụ, trở thành lãnh đạo công nghệ, kỹ sư phần mềm cao cấp hoặc thậm chí kiến ​​trúc sư phần mềm đôi khi có thể là những vị trí tương đương với quản lý cấp cao trong tổ chức.

Có kỹ năng lập trình cũng rất quan trọng đối với sự nghiệp GIS
Thực tế, việc có kỹ năng phần mềm sẽ mở rộng kỹ năng và cơ hội của bạn, cho dù bạn ở lại GIS hay chuyển sang các lĩnh vực khác. Ngoài ra, khi bạn học các kỹ năng phần mềm, bạn nhận ra rằng bạn có thể bắt đầu học nhiều ngôn ngữ máy tính, vì các khái niệm và cấu trúc thường rất giống nhau từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Có kỹ năng sử dụng nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như C, C ++, Java và Python, sẽ chỉ nâng cao sức hấp dẫn của bạn đối với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, để bắt đầu, tốt nhất là học một ngôn ngữ, chẳng hạn như Python, và sau đó sử dụng những gì bạn học để làm quen với các ngôn ngữ khác đó. Theo nhiều cách, có thể so sánh với việc có thể học nhiều nền tảng GIS bằng cách bắt đầu với một nền tảng.
Bất kể con đường sự nghiệp cuối cùng bạn đi trong GIS hay thậm chí bên ngoài nó, việc có kỹ năng lập trình và kỹ thuật phần mềm có thể giúp ích rất nhiều. Càng ngày, với sự phát triển của khoa học dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nói riêng, các kỹ năng về lập trình sẽ càng trở nên quan trọng hơn đối với GIS và các lĩnh vực khác.

-----

From GIS Analyst to Software Enginee-P2

Software Engineering Can Require Geospatial Skills
As a software engineer, geospatial problems are common and having GIS experience is critical. Software engineers often do not consider, for instance, implications of geospatial data, including geocoding tasks or coordinate transformations. Knowing something about the spatial processes that are affected by such operations provide advantages for a software engineer because you can see the purpose and potential issues with the tasks and not just simply being able to program the operation.

Furthermore, there are many companies out there requiring programming that deals with spatial operations. Companies such as DroneDeploy[3] build their entire business on conducting geospatial operations for UAV imagery with various automated or semi-automated capabilities that help customers. 

Even with increasing low code or no code soluti

ons supported by GIS tools, programmers and software engineers will be critical to developing such applications to help create automated or mostly automated tools. On the other hand, it is GIS analysts, with minimal programming skills, who could be threatened in their employment with such developments.

For software engineers or those with software experience, you could enhance your opportunities either by going into management or staying as someone with primary software skills but within a track that promotes more senior software skills. For instance, becoming a technology lead, senior software engineer, or even software architect can sometimes be positions comparable to senior management in organizations. 

Having Programming Skills is Also Important for a GIS Career
Having software skills, in effect, broadens your skills and opportunities, whether you stay in GIS or move to other areas. Additionally, as you learn software skills you realize you can begin to learn multiple computing languages, as the concepts and structures are often very similar from one language to another.

Having skills in multiple languages, such as C, C++, Java, and Python, will only enhance your attractiveness for employers. To begin, however, it is best to learn one language, such as Python, and then use what you learn to get to know those other languages. In many ways, it is comparable to being able to learn multiple GIS platforms by getting started with one.
Regardless of the ultimate career path you take within GIS, or even outside of it, having software engineering and programming skills can greatly help. Increasingly, with the rise of data science, cloud computing, and artificial intelligence in particular, skills in programming will only become even more important to GIS and other areas.

Geolink tổng hợp từ GISlounge

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: