(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D GIS maps in Media, specifically: 

  1. Targeting Advertising – Positioning advertisements for target demographics using census data and the right location.
  2. Communicating Stories – Storytelling in news events with maps such as oil spills, crime scenes, and weather damage.
  3. Social Media Mapping – Monitoring social media by location.
  4. Movie Maps – Creating ultra-realistic 3D cities for big box office movies.
  5. GeoJournalism – Assisting journalisms dive into a world of data visualization using geographic data.
  6. Mapping Conflict – Putting any crisis, destruction, or terror attack on the map.
  7. Highway Accidents – Reporting the location of highway accidents on a map
  8. Demographics Research – Delving into census information for a deep research news story.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số GIS 3D, phục vụ trong lĩnh vực Truyền thông. Cụ thể là:

  1. Công nghệ quảng cáo hiển thị theo ngữ cảnh - Định vị các quảng cáo hướng đến nhân khẩu học mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu điều tra dân số và đúng vị trí.
  2. Câu chuyện truyền thông - Kể chuyện bằng bản đồ trong các sự kiện thời sự như sự cố tràn dầu, hiện trường vụ án và thiệt hại do thời tiết.
  3. Bản đồ truyền thông xã hội - Theo dõi phương tiện truyền thông xã hội theo vị trí.
  4. Bản đồ phim - Tạo thành phố 3D siêu thực cho các bộ phim đạt doanh thu phòng vé lớn. 
  5. Tạp chí ứng dụng dữ liệu địa lý (GeoJournalism) - Các tạp chí hỗ trợ đi sâu vào thế giới trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng dữ liệu địa lý.
  6. Lập bản đồ xung đột - Tái hiện bất kỳ cuộc tấn công khủng bố, phá hủy hoặc khủng bố nào trên bản đồ.
  7. Tai nạn đường cao tốc - Báo cáo vị trí của tai nạn đường cao tốc trên bản đồ
  8. Nghiên cứu nhân khẩu học - Khai thác thông tin điều tra dân số cho câu chuyện tin tức nghiên cứu sâu.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: