Tin tức

Truy xuất vùng trồng rau an toàn nhờ công nghệ GIS

23/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ứng dụng GIS với chức năng bản đồ số đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất, có hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức sản xuất và kinh doanh rau củ quả.

Số hóa vùng trồng rau an toàn

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP.HCM (TT&BVTV) sau gần 3 năm triển khai ứng dụng GIS, đã số hóa 3.552 hộ trồng rau với diện tích 3.517 ha; cập nhật thông tin 159 vùng rau VietGAP gồm các Hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất rau đạt các chứng nhận VietGAP.

Các lớp cơ sở dữ liệu (CSDL) về vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố, bao gồm: Địa hình, Địa chính, Thổ nhưỡng, Vùng rau theo quy hoạch, Vùng rau VietGAP, Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, Dịch tễ.

Truy cập website quản lý dữ liệu

Tất cả các dữ liệu đó được lưu trữ, công khai, chia sẻ trên hệ thống GIS của Thanh phố tại địa chỉ www.raumau.hcm.gis.vn. Hệ thống này chân cấp chức năng quản lý sử dụng ở 3 mức độ khác nhau gồm:

- Mức 1 (người dùng thông thường): Chỉ xem thông tin vùng sản xuất gồm các lớp dữ liệu và thông tin hộ hiển thị trên các lớp.

- Mức 2 (Khai thác dữ liệu): Được quyền xem, khai thác và xuất thống kê chi tiết dữ liệu diện tích hộ sản xuất (diện tích, năng suất, chủng loại của từng loại cây trồng và thông tin về tình hình sâu bệnh hại).

- Mức 3 (Quản lý): Toàn quyền sử dụng bao gồm khai thác dữ liệu, phân quyền và bổ sung cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

4 chức năng khai thác dữ liệu cho người dùng

Các chức năng sau khi đăng nhập nội dung quản lý dữ liệu gồm:

+ Cung cấp dữ liệu về lĩnh vực cây rau như vùng sản xuất tập trung, vùng quy hoạch rau an toàn, diện tích canh tác, năng suất, sản lượng, chi phí đầu tư, mức lợi nhuận…

+ Kết nối những doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật), sản xuất và thi công nhà màng, nhà lưới với các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân sản xuất rau.

+ Hình thành và kết nối kênh phân phối và tiêu thụ giữa các công ty thương mai, hợp tác xã và người dân trồng rau.

+ Góp phần tăng giá trị sản phẩm rau, tạo mối liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm, giúp cho việc quản lý tốt về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rau củ quả.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Doimoisangtao.vn

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: