Tài liệu kỹ thuật

Trung tâm Tài liệu Viễn thám Miễn phí

18/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Esri đã triển khai  một trung tâm sẽ đóng vai trò là điểm thu thập tài liệu hình ảnh và viễn thám miễn phí. Mục đích của trung tâm là giúp phát triển các công cụ hỗ trợ giảng dạy ở trình độ đại học cho các lớp giới thiệu về hình ảnh và viễn thám.

Các tài liệu đầu tiên về trung tâm này tập trung vào các phòng thí nghiệm học tập thực hành cũng như các bản trình chiếu giới thiệu các khái niệm cơ bản về hình ảnh và viễn thám.

Nhiều học liệu hơn sẽ được thêm vào trung tâm trong những tháng tới. Trong khi chờ đợi, các tài liệu có sẵn là:

------

Hub for Free Remote Sensing Materials

Esri has launched a hub that will serve as the collection point for free remote sensing and imagery materials. The purpose of the hub is to help with the development of university-level instructional aids for introductory remote sensing and imagery classes.

The first materials on the hub are focused on hands-on learning labs as well as slide decks that introduce fundamental imagery and remote sensing concepts.

More materials will be added to the hub over the coming months. In the meantime, the available materials are:

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: