Tin tức

TRUNG QUỐC PHÓNG VỆ TINH CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LHQ

16/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Là một phần của Dự án Kỹ thuật Khoa học Dữ liệu Trái đất Lớn của Học viện Khoa học Trung Quốc, vệ tinh được trang bị tia hồng ngoại nhiệt, tia chớp và hình ảnh đa quang để quan sát những thay đổi môi trường trên Trái đất liên quan đến hệ sinh thái ven biển và các hoạt động của con người như đô thị hóa, sinh sống và tiêu thụ năng lượng .

Guo Huadong, nhà khoa học chính của SDGSAT-1 và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Dữ liệu lớn cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (CBAS) cho biết vệ tinh này là một phần trong kế hoạch lớn nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của tất cả các quốc gia.
"Vệ tinh sẽ cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước đang phát triển trong việc theo dõi, đánh giá và nghiên cứu sự tương tác giữa con người và thiên nhiên", Guo nói.
"Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với các tổ chức quốc tế và Trung Quốc, đồng thời thu thập và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả và giúp thu hẹp khoảng cách trong sự phát triển bền vững toàn cầu đang không cân bằng."

Một tên lửa hàng không dài ngày 6 tháng 3 mang theo vệ tinh "SDGSAT-1" phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan, tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc, ngày 5 tháng 11 năm 2021. Zheng Bin / Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên


CBAS được thành lập vào tháng 9 và cho đến nay đã xây dựng nền tảng dữ liệu lớn SDG ban đầu. Đây là một trong 24 đối tác trên nền tảng trực tuyến cho cơ chế thúc đẩy công nghệ phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
"Giờ đây, vệ tinh có thể hoạt động cho 6 mục tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, chỉ một vệ tinh là không đủ và sẽ có nhiều vệ tinh khác phục vụ cho nhiều mục tiêu hơn và giải quyết nhiều vấn đề hơn. Và chúng tôi sẽ hợp nhất các tổ chức có liên quan trên thế giới để tạo thành một Guo nói.
Lần phóng hôm thứ Sáu là phi vụ bay thứ 395 của loạt tên lửa Long March.

-----

CHINA LAUNCHES SATELLITE FOR UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

As part of the Big Earth Data Science Engineering Project of the Chinese Academy of Sciences, the satellite is equipped with thermal infrared, glimmer and multispectral imagers to observe environmental changes on Earth linked to the coastal ecosystem and human activities like urbanization, habitation and energy consumption.
Guo Huadong, chief scientist of SDGSAT-1 and director of International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS) said the satellite is part of the big plan for achieving the SDGs by all countries.
"The satellite will provide data support for the entire international community, especially developing countries in monitoring, evaluating and researching the interaction between humans and the nature," Guo said.
"We hope to work with Chinese and international organizations and effectively gather and share the data and help bridge the gap in the unbalanced global sustainable development."

A Long March-6 carrier rocket taking the "SDGSAT-1" satellite blasts off from the Taiyuan Satellite Launch Center, north China's Shanxi Province, November 5, 2021. Zheng Bin/Taiyuan Satellite Launch Center
CBAS was established in September and has so far built up an initial SDG big data platform. It is one of the 24 partners on the online platform for the UN sustainable development technology promotion mechanism.
"Now, the satellite could work for six goals in the 17 SDGs. So, only one satellite is not enough and there will be more to serve for more goals and solve more problems. And we will unite relevant organizations in the world to form an observation union also based on data of other satellite systems in the world," Guo said.
Friday's launch is the 395th flight mission of the Long March rocket series.

Geolink tổng hợp từ CBAS

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: