(English here) 

 

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

 • Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ bề mặt bằng dữ liệu ảnh đa phổ LANDSAT
 • Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 • Nghiên cứu phương pháp xác định biến động đường bờ dựa trên kết quả phân loại ảnh viễn thám đa thời gian
 • Nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2000–2017 từ tư liệu ảnh hồng ngoại nhiệt Landsat
 • Cơ sở viễn thám, Giáo trình bậc đại học, Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
 • Xác định dấu hiệu chứa quặng sắt từ ảnh vệ tinh Sentinel 2 MSI
 • Nghiên cứu xác định các thông số chất lượng nước mặt khu vực khai thác bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) từ dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 MSI và Landsat 8
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác khai thác cát, sỏi đến biến động đường bờ sông chu (đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa) bằng dữ liệu viễn thám
 • Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính có hướng trong chiết tách khu vực chứa khoáng sản sét trên ảnh vệ tinh quang học Landsat 8
 • Xác định hàm lượng chất lơ lửng trong nước mặt trên cơ sở chỉ số vật chất lơ lửng chuẩn hóa NSMI, thử nghiệm cho khu vực ven biển Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Ứng dụng dữ liệu viễn thám đa độ phân giải nâng cao mức độ chi tiết xác định nhiệt độ bề mặt
 • Đánh giá và dự báo biến động đất đô thị khu vực nội thành thành phố Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS
 • Kết hợp xác suất mờ và phân cụm mờ phân loại ảnh vệ tinh đa phổ
 • Đánh giá và dự báo biến động đất đô thị khu vực nội thành thành phố Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS
 • Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain
 • Ứng dụng viễn thám quang học trong phát hiện và phân loại vết dầu trên biển từ dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ LANDSAT 7 ETM+
 • Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ nguy cơ xói mòn đất vùng khai thác mỏ trên cơ sở mô hình E30
 • Nghiên cứu xây dựng chương trình phát hiện khoáng vật từ tư liệu ảnh vệ tinh
 • Xây dựng chương trình tính nhiệt độ bề mặt khu vực mỏ than nhằm phát hiện cháy ngầm từ dữ liệu viễn thám nhiệt
 • Phát hiện và phân loại vết dầu trên ảnh Envisat Asar bằng phương pháp lọc thích nghi và ứng dụng Fuzzy logic

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Cụm không gian và xác định ngoại lai của sự liên kết địa hóa của các nguyên tố: Một nghiên cứu điển hình ở khu vực khai thác đồng Juirui
 • Các phương pháp xác định động thái thảm thực vật nhiệt đới Việt Nam sử dụng giải đoán tự động các ảnh đa phương
 • Phương pháp phân tích các thành phần chính để phát hiện khoáng sét và sự phân bố oxit sắt bằng hình ảnh từ vệ tinh LANDSAT
 • Ước tính nồng độ trầm tích lơ lửng sử dụng Dữ liệu đa phổ VNREDSAT- 1A, Một nghiên cứu điển hình tại Sông Hồng, Hà Nội, Việt Nam
 • Sử dụng kết hợp hình ảnh Landsat 8 và Sentinel 2 để nâng cao độ phân giải không gian của nhiệt độ bề mặt đất
 • Ứng dụng dữ liệu hồng ngoại nhiệt LANDSAT để nghiên cứu độ ẩm của đất bằng cách sử dụng nhiệt độ chỉ số độ khô của thảm thực vật
 • Ứng dụng phương pháp tỷ lệ vùng để phát hiện oxit sắt, khoáng sét và khoáng vật màu
 • Phân loại ảnh vệ tinh dựa trên thuật toán phân cụm mờ quang phổ không gian
 • Ứng dụng dữ liệu hồng ngoại nhiệt đa thời gian LANDSAT để xác định đám cháy than tại mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
 • Theo dõi độ ẩm của đất bằng hình ảnh đa quang Landsat
 • Đánh giá nguy cơ xói mòn đất bằng dữ liệu viễn thám và GIS (Nghiên cứu điển hình: Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)
 • Ứng dụng kỹ thuật viễn thám để đánh giá hạn hán dựa trên chỉ số hạn hán sai biệt chuẩn hóa, một nghiên cứu điển hình tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (Việt Nam)
 • Phương pháp phát hiện khoáng chất đất sét và ôxít sắt dựa trên ảnh đa góc nhìn Landsat (ví dụ ở lãnh thổ tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam)
 • Diễn biến nhiệt độ bề mặt đất trong mùa khô 2015-2016 theo số liệu của Landsat 8 tại khu vực Đông Nam Bộ Việt Nam
 • Ứng dụng viễn thám để phát hiện sắt composite và khoáng sét dựa trên kỹ thuật Crosta
 • Theo dõi động thái ven biển bằng ảnh đa thời gian LANDSAT
 • Phân cụm c-phương tiện mờ bán giám sát có khả năng bán giám sát khoảng lai khoảng 2 và tối ưu hóa đám hạt để phân tích hình ảnh vệ tinh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: