Kiến thức

TRIMBLE MỞ RỘNG TÍCH HỢP CẢM BIẾN ĐỂ GIÁM SÁT ĐỊA KHÔNG GIAN

06/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Trimble đã giới thiệu phiên bản mới nhất của phần mềm giám sát tự động địa không gian cốt lõi - Trimble 4D Control phiên bản 6.3. Phần mềm cung cấp khả năng phát hiện chuyển động tự động để đưa ra các quyết định sáng suốt về cơ sở hạ tầng cho các chuyên gia khảo sát, xây dựng và giám sát.

Phiên bản 6.3 bổ sung các khả năng mới để phần mềm hoạt động kết hợp với khả năng đo lường và hình ảnh nâng cao của Trimble SX Series Scanning Total Stations. Phiên bản này cũng hỗ trợ các cảm biến trạm thời tiết và rung động hàng đầu trong ngành và quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý giữa Mô-đun Giám sát Truy cập Trimble tại hiện trường với Phiên bản Truy cập T4D mới được sử dụng trong văn phòng.

Các cải tiến được thực hiện đối với phần mềm giám sát địa không gian cốt lõi của Trimble mang lại độ chính xác cao hơn; đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu cảm biến, báo cáo và cảnh báo; và làm cho nó có thể chuyển từ giám sát bán tự động sang hoàn toàn tự động trên một dự án một cách liền mạch.

Các phép đo chính xác hơn và tích hợp cảm biến
Tích hợp với máy toàn đạc quét Trimble SX Series, người dùng T4D được hưởng lợi từ công nghệ hình ảnh Trimble VISION và công nghệ Lightning 3DM độ chính xác cao để có các phép đo chính xác hơn, cho phép xác định vị trí mục tiêu dày đặc hơn trên các hành lang tuyến tính như đường ray, đường hầm, đường bộ và cầu. Nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về điều kiện địa điểm, quản lý vị trí mục tiêu từ xa và chụp ảnh để sử dụng với khả năng kiểm tra trực quan T4D. Những hình ảnh này có thể được so sánh theo thời gian và được xem bên cạnh các biểu đồ dịch chuyển hoặc dịch chuyển. Điều này cho phép người dùng xác định nguyên nhân tiềm ẩn của sự dịch chuyển và ghi lại những thay đổi chuyển động theo thời gian.

Người dùng hiện có thể tích hợp các giải pháp hàng đầu trong ngành từ Syscom và Vaisala với T4D phiên bản 6.3. Cảm biến rung động của Syscom cho phép các kỹ sư khảo sát, dân dụng và địa kỹ thuật dễ dàng kết hợp thông tin trắc địa và địa kỹ thuật hỗ trợ thông tin rung động tần số cao và dựa trên sự kiện. Dữ liệu này thường được sử dụng để báo cáo bắt buộc về các dự án dân dụng và cơ sở hạ tầng. Tích hợp với trạm thời tiết Vaisala cho phép người dùng phân tích tác động của các điều kiện môi trường như nhiệt độ, lượng mưa, gió và áp suất khí quyển kết hợp với thông tin giám sát địa kỹ thuật và địa không gian  khác, rất hữu ích cho việc phân tích độ ổn định mái dốc trong các hoạt động khai thác mỏ, sạt lở đất và giám sát đập .


Phiên bản 6.3 bổ sung thêm các khả năng mới để phần mềm hoạt động kết hợp với khả năng đo lường và hình ảnh nâng cao của Dòng máy toàn đạc Trimble SX.

------

TRIMBLE EXPANDS SENSOR INTEGRATION FOR GEOSPATIAL MONITORING 

Trimble has introduced the latest version of its core geospatial automated monitoring software – Trimble 4D Control version 6.3. The software provides automated movement detection to enable informed decisions about infrastructure for surveying, construction and monitoring professionals.

Version 6.3 adds new capabilities for the software to work in combination with the Trimble SX Series Scanning Total Stations’ advanced imaging and measurement capabilities. This version also supports industry-leading vibration and weather station sensors and a streamlined workflow between the Trimble Access Monitoring Module in the field with the new T4D Access Edition used in the office.

Enhancements made to Trimble’s core geospatial monitoring software provide increased accuracy; simplified sensor data collection, reporting and alarms; and make it possible to seamlessly move from semi-automated to fully automated monitoring on a project.


More accurate measurements and sensor integration
Integrating with the Trimble SX Series scanning total station, T4D users benefit from Trimble VISION imaging technology and high-accuracy Lightning 3DM technology for more accurate measurements, enabling a more dense target placement on linear corridors such as rail tracks, tunnels, roads and bridges. A live video feed makes it possible to better understand site conditions, manage target placement remotely and capture images for use with T4D visual inspection capabilities. These images can be compared over time and viewed next to the displacement or movement charts. This enables users to identify the potential cause of displacement and record movement changes over time.

Users can now integrate industry-leading solutions from Syscom and Vaisala with T4D version 6.3. Vibration sensors from Syscom allow surveying, civil and geotechnical engineers to easily combine geodetic and geotechnical information supporting high frequency and event-based vibration information. This data is often used for mandatory reporting on civil and infrastructure projects. Integration with the Vaisala weather station enables users to analyze the impact of environmental conditions such as temperature, rainfall, wind and atmospheric pressure in combination with other geospatial and geotechnical monitoring information, which is useful for slope stability analysis in mining, landslide and dam monitoring operations.


Version 6.3 adds new capabilities for the software to work in combination with the Trimble SX Series scanning total stations’ advanced imaging and measurement capabilities.

Geolink tổng hợp từ Gim-international

popup

Số lượng:

Tổng tiền: