Kiến thức

TRIỂN KHAI GIS CẦN PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH ĐỂ MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH KHI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

22/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển khoa học ứng dụng, tối ưu hóa nguồn lực để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tới đô thị thông minh. 

Liên thông, công khai dữ liệu giúp tiếp cận thông tin dễ dàng và thủ tục nhanh gọn

Các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố đã từng bước ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng đã mang lại hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và quận, huyện.

Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý chuyên ngành chưa có sự liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu một cách đồng bộ, thống nhất trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Thí dụ, trong lĩnh vực đất đai đã hoàn thành cơ sở dữ liệu nhưng chỉ dùng trong văn bản kín. Giờ đây, theo quan điểm về xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, tất cả các thông tin dữ liệu phải được chia sẻ với nhau trong phạm vi có thể. TP Hồ Chí Minh mong muốn sau khi số hóa dữ liệu sẽ có cổng thông tin đất đai. Những dữ liệu được phép công khai phải được đưa lên cổng thông tin đất đai giúp người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin để phục vụ hoạt động kinh tế - xã hội và dân sinh. Trong vấn đề cải cách hành chính, việc liên thông thông tin qua một cổng giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục như xin phép xây dựng chỉ cần đến một điểm, không cần phải đi lại nhiều lần qua nhiều cơ quan. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp”.

Phê duyệt đề án ứng dụng GIS, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn. Đề án tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng kiến trúc tổng thể, chi tiết hệ thống GIS, viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng; rà soát, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng; tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ứng dụng GIS, viễn thám phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững. 

Xu thế liên ngành đổi mới trong giáo dục, đào tạo nguồn lực GIS

Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh  đã tập trung nghiên cứu, đào tạo về công nghệ GIS, viễn thám kết hợp với điện toán đám mây, khai thác dữ liệu lớn, in-tơ-nét vạn vật, trí tuệ nhân tạ.  Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với xu thế liên ngành, có thể triển khai được yêu cầu đặt ra đối với đô thị thông minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các chương trình đào tạo trong các cơ sở đào tạo cần  thiết hai năm cập nhật một lần để tiếp cận công nghệ mới và hình thành giải pháp mới.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Nhandan.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: