(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Security, specifically: 

  1. Crime Patterns – Responding to crimes with a data-driven approach and deliver tailored responses through rapid deployment of personnel and resources. 
  2. Incident Map – Keeping the community safer by streaming visual mediums for arson, assault, burglary, homicide, prostitution, robbery, theft, and vandalism in a city.
  3. Sex Offenders – Tracking past criminal offenders with GPS movement patterns in relationship to schools and other entities.
  4. Law Enforcement Operations – Allocating and dispatching police officers where it’s needed most by studying crime a
  5. Missing Body Search – Narrowing down the search of a missing by finding subtle terrain anomalies in the ground using satellite.
  6. Forensic GIS – Applying science and geographic information for the investigating of a crime – such as using GPS-recorded information in vehicles to prove the location at the scene of a crime. (Forensic GIS – The Role of Geospatial Technologies for Investigating Crime and Providing Evidence)
  7. GeoEvent Notification – Avoiding high-crime areas with geofencing when delivering high-valued goods.
  8. llegal Smuggling – Monitoring cross-border smuggling activity by placing a GPS on a vehicle with a warrant to do so.
  9. Fear of Crime – Interviewing individuals for fear of crime using GPS-enabled mobile computing.
  10. Geographic Profiling – Using a connected series of crimes to determine the most probabilistic location of a criminal offender or offense – useful for finding serial criminals.
  11. Stalking – Abusing GPS technology by stalking with a GPS receiver. A GPS jammer prevents positional monitoring.
  12. Traffic Violations – Collecting and mapping traffic incident to assess if units should be spread out or concentrated in certain locations.
  13. Open Air Drug Markets – Uncovering relationship between crimes and the location of open-air drug markets based on analogous crimes throughout other communities
  14. Ankle Monitor – Homing in on those under house arrest or parole. GPS bracelets only have value if you know where they are going.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực An ninh. Cụ thể là:

  1. Các mô hình tội phạm - Đối phó với tội phạm bằng tiếp cận dựa trên dữ liệu và đưa ra các phản ứng phù hợp thông qua việc triển khai nhanh chóng nhân sự và nguồn lực.
  2. Lập Bản đồ Sự cố - Truyền phát các chương trình trực quan về đốt phá, tấn công, trộm cắp, giết người, mại dâm, cướp giật, và phá hoại trong thành phố nhằm giúp cộng đồng an toàn hơn.
  3. Tội phạm tình dục - Theo dõi các tội phạm hình sự trong quá khứ bằng các mô hình di chuyển GPS trong mối quan hệ với trường học và các tổ chức khác.
  4. Hoạt động thực thi pháp luật - Phân bổ và cử nhân viên cảnh sát đến những nơi cần thiết nhất bằng cách nghiên cứu các hoạt động tội phạm.
  5. Tìm kiếm thi thể mất tích - Thu hẹp tìm kiếm người mất tích bằng cách sử dụng vệ tinh để tìm các điểm bất thường địa hình tinh vi trong lòng đất.
  6. GIS điều tra số - Ứng dụng khoa học và thông tin địa lý để điều tra tội phạm - như sử dụng thông tin được ghi lại bằng GPS trong xe để chứng minh vị trí tại hiện trường vụ án. (GIS điều tra số - Vai trò của công nghệ không gian địa lý để điều tra tội phạm và cung cấp bằng chứng)
  7. Thông báo GeoEvent - Tránh các khu vực tội phạm cao với hàng rào địa lý khi giao hàng hóa có giá trị cao.
  8. Buôn lậu bất hợp pháp - Giám sát hoạt động buôn lậu xuyên biên giới bằng cách đặt GPS trên xe .
  9. Điều tra tội phạm - Phỏng vấn các cá nhân tình nghi phạm tội bằng cách sử dụng máy tính di động có hỗ trợ GPS.
  10. Hồ sơ địa lý - Nghiên cứu các vụ tội phạm có liên quan để xác định vị trí có khả năng xảy ra cao nhất của tội phạm hình sự hoặc hành vi phạm tội - thông tin hữu ích để tìm ra các nhân tội phạm hàng loạt.
  11. Theo dõi - tận dụng công nghệ GPS bằng việc theo dõi với máy thu GPS. Thiết bị gây nhiễu GPS ngăn cản việc giám sát vị trí.
  12. Vi phạm giao thông - Thu thập và lập bản đồ sự cố giao thông để đánh giá xem các đơn vị nên tản ra hay tập trung ở một số địa điểm nhất định.
  13. Chợ ma túy ngoài trời - Khám phá mối quan hệ giữa tội phạm và vị trí của các chợ ma túy ngoài trời dựa trên các tội phạm tương tự trong các cộng đồng khác
  14. Vòng theo dõi điện tử- Theo dõi những người bị quản thúc hoặc tạm tha. Vòng đeo chân GPS chỉ có giá trị khi theo dõi họ đi đâu.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: