Cơ hội

TỌA ĐÀM VỀ HIỆN ĐẠI HÓA TƯỚI/NƯỚC TRONG QUẢN LÝ LƯU VỰC THÔNG QUA CÔNG NGHỆ MỚI - CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CỦA ĐÀI LOAN VÀ THÁI LAN

09/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Nhóm công tác WEF Nexus Trái đất tương lai Đài Bắc và Chương trình Nghiên cứu Mũi nhọn về Quản lý Nước NRCT phối hợp tổ chức Tọa đàm Đặc biệt về Hiện đại hóa Nước tưới trong Quản lý Lưu vực thông qua Công nghệ mới vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 từ 09:00 - 11:00 AM (giờ Bangkok).
Mời bạn và các đồng nghiệp tham gia tọa đàm thông qua đăng ký trước như sau:https://docs.google.com/forms/d/1phulm8MKH9SQhkYKDbHMkhsyuw8MDrPv-uXDLpwIRN4/viewform?chromeless=1&edit_requested=true&fbclid=IwAR1DumJC8Xd8JHKDPp9JMjejL8XO5vDHJv7fA_t_CPscJwKO8CWxhdMEQog

Agenda: 

-------

SPECIAL TALK ON MORDERNIZATION OF IRRIGATION/WATER IN BASIN MANAGEMENT VIA NEW TECHNOLOGY - TAIWAN AND THAILAND CASE STUDIES 

Future earth Taipei WEF Nexus Working Group and NRCT Spearhead Research Program on  Water Management jointly organize a Special Talk on Modernization of Irrigation Water in Basin Management via new Technology on November 17, 2021 from 9.00-11.30 AM (Bangkok time).
You and your colleagues are invited to join the talk via prior registration as below:https://docs.google.com/forms/d/1phulm8MKH9SQhkYKDbHMkhsyuw8MDrPv-uXDLpwIRN4/viewform?chromeless=1&edit_requested=true&fbclid=IwAR1DumJC8Xd8JHKDPp9JMjejL8XO5vDHJv7fA_t_CPscJwKO8CWxhdMEQog

Agenda

Geolink tổng hợp từ Chulalongkorn University

popup

Số lượng:

Tổng tiền: