Văn bản pháp luật

Thông tư quy định về dữ liệu ảnh viễn thám và dữ liệu bản đồ

06/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2015/TT-BTNMT ngày 25/03/2015 quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng. Theo đó, dữ liệu ảnh viễn thám phải đảm bảo các tham số kỹ thuật của ảnh viễn thám, quỹ đạo của vệ tinh, cụ thể như sau:

- Dữ liệu viễn thám mức 0 phải đảm bảo về chất lượng trong quá trình thu nhận và xử lý tín hiệu, không bị lỗi tín hiệu hay bị đứt đoạn.

- Dữ liệu viễn thám mức 0 phải được đánh giá sơ bộ về độ che phủ mây dưới dạng ảnh xem nhanh. Việc đánh giá độ che phủ mây được chia thành các mức và ký hiệu bằng các chữ cái:

  • Mức A: Ảnh viễn thám có độ che phủ mây dưới 10%;

  • Mức B: Ảnh viễn thám có độ che phủ mây từ 10 - 25%;

  • Mức C: Ảnh viễn thám có độ che phủ mây từ 25% trở lên;

Ảnh viễn thám được chọn làm dữ liệu đầu vào là ảnh có độ che phủ mây phù hợp với yêu cầu đặt ra của người sử dụng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ bản đồ dùng để xác định điểm khống chế ảnh phải là bản đồ địa hình quốc gia dạng số ở tỷ lệ lớn hơn bình đồ ảnh viễn thám cần thành lập.

Cụ thể,  dữ liệu cần thu thập phục vụ công việc sản xuất ảnh viễn thám gồm:

  • Dữ liệu ảnh viễn thám.

  • Dữ liệu bản đồ.

  • Dữ liệu điểm khống chế ảnh.

  • Mô hình số độ cao.

  • Thiết kế kỹ thuật dự án và các tài liệu kỹ thuật khác có liên quan.

Geolink tổng hợp từ Thukyluat

popup

Số lượng:

Tổng tiền: