Kiến thức

THÔNG MINH VỊ TRÍ CÓ PHẢI LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ TẠO RA LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆPKHÔNG?

29/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Giới thiệu
Các công ty trên toàn thế giới đầu tư rất nhiều tiền và thời gian vào các giải pháp để giúp họ thu thập dữ liệu từ khách hàng của họ. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc chỉ thu thập dữ liệu và hiểu dữ liệu đó có nghĩa là gì.

Bạn có thể biết rằng khách hàng thích vào cửa hàng của bạn vào những giờ nhất định trong ngày. Mặc dù vậy, câu hỏi vẫn đặt ra: họ nhập cửa hàng vật lý nào của bạn để cung cấp cho bạn số liệu thống kê đó? Đó là một vài cửa hàng được chọn trong một vùng lân cận cụ thể, hay đó là tất cả các cửa hàng bạn sở hữu? Câu hỏi “ở đâu” là câu hỏi mà các công ty luôn cần phải trả lời để tối đa hóa hoạt động kinh doanh của họ.

Như bạn có thể đã đoán, vị trí thông minh là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, liệu khoa học về “đâu” có thực sự là một cách bền vững để cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé:

Ý nghĩa thực sự của "ở đâu"
Trước khi tìm hiểu lý do tại sao thông tin vị trí có thể là một cách bền vững để phát triển doanh nghiệp của bạn, trước tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa của “ở đâu”.

"Ở đâu" nghĩa là gì? Nhiều người cho rằng trả lời các câu hỏi “ở đâu” chỉ đơn giản là nói rõ vị trí, địa điểm hoặc địa lý của một mặt hàng cụ thể. Mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng ba thuật ngữ đó có nghĩa khác nhau. Vị trí kết nối mọi người đến một khu vực cụ thể, trong khi địa điểm mô tả ảnh hưởng của vị trí cụ thể. Mặt khác, địa lý cung cấp câu trả lời cho những gì đang xảy ra ở một “nơi” cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp, trọng tâm là địa lý của mọi thứ, và chính nhờ khoa học này mà trí thông minh về vị trí được phát huy tối đa. Vị trí địa lý cung cấp thông tin chi tiết hơn để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định, dẫn đến những câu hỏi như "Tôi có thể làm gì để cải thiện mọi thứ?" điều đó thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Vị trí Thông minh làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng
Nói một cách đơn giản, thông tin vị trí là thứ giúp các doanh nghiệp hiểu được những gì đang xảy ra ở các vị trí khác nhau, cụ thể hơn là trong khu vực địa lý của họ. Thông qua địa lý, chúng ta có thể sắp xếp nơi mọi thứ đang xảy ra với những nơi khác nhau. Ngoài ra, với việc mọi thứ không ngừng phát triển, việc theo dõi những gì đang xảy ra ở các vị trí địa lý khác nhau giúp các công ty đưa ra quyết định đúng đắn để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.

Cho dù một doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước hay tư nhân, địa lý đã trở thành một phần quan trọng của hoạt động. Thông qua đó, việc áp dụng địa điểm và địa điểm dường như trở nên vô tận, và với sự hỗ trợ của các công nghệ như IoT (Internet of Things), việc kết nối các điểm trong từng khu vực địa lý đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Phần kết luận
Với công nghệ ngày càng được cải tiến, khoa học đằng sau “nơi” sẽ chỉ trở nên quan trọng hơn nhiều đối với các doanh nghiệp. Hàng tỷ thiết bị trên khắp thế giới được kết nối với nhau theo những cách khác nhau. Với thông tin vị trí, nó có thể được các công ty trên toàn cầu sử dụng để theo dõi các hoạt động khác nhau ở các khu vực địa lý khác nhau.

Điều đó đang được nói, nếu doanh nghiệp của bạn vẫn chưa sử dụng một số hình thức thông minh vị trí để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, hãy làm như vậy ngay lập tức. Tương lai là tất cả về việc biết những gì sẽ xảy ra, nơi chính xác nó xảy ra, cùng với lý do tại sao nó xảy ra. Bằng cách trả lời tất cả ba câu hỏi này, bạn luôn có thể đến đúng nơi vào đúng thời điểm, đảm bảo rằng khán giả của bạn nhìn vào bạn trước tiên vì những gì bạn phải cung cấp, mang lại nhiều lợi nhuận và tăng trưởng hơn cho công ty của bạn.

-----

IS LOCATION INTELLIGENCE THE KEY TO A PROFITABLE BUSINESS? 
Introduction
Companies worldwide invest a lot of money and time into solutions to help them collect data from their audience. However, there is a difference between simply collecting data and understanding what that data means. 

You may know that your customers love to enter your stores at certain hours of the day. Despite that, the question still stands: which of your physical stores do they enter that gives you that statistic? Is it a select few stores in a particular vicinity, or is it every store you own? The question of “where” is one that companies always need to answer to maximize their business.

As you may have guessed, location intelligence is a critical factor in the success of your business. However, is the science of “where” indeed a sustainable way to improve your business? Let us find out together:

The True Meaning of “Where”
Before we get into understanding why location intelligence can be a sustainable way to grow your business, we must first understand the meaning of “where.”

What does “where” mean? Many people assume answering the “where” questions simply means stating the location, place, or geography of a specific item. While that may be right, those three terms mean different things. The location connects people to a particular area, while the place describes the influence of where a specific thing is. On the other hand, geography provides the answer to what is happening in a specific “where.”

For businesses, the focus is on the geography of things, and it is through this science that location intelligence is maximized. Geography provides greater insight to help businesses make a decision, leading to questions like, “What can I do to improve things?” that sparks business growth.

Location Intelligence Makes Things Make Sense
Simply put, location intelligence is what helps businesses make sense of what’s happening in different locations, more specifically in their geographies. Through geography, we can organize where things are happening to different places. Plus, with things constantly evolving, tracking what’s happening in different geographical places helps companies make the right decisions to minimize losses and maximize gains.

Whether a business is in the public or private sector, geography has become a vital part of operations. Through it, the application of place and location has become seemingly endless, and with the assistance of technologies like IoT (Internet of Things), connecting the dots within each geography has become a lot easier.

Conclusion
With technology ever improving, the science behind the “where” will only become much more critical to businesses. Billions of devices around the world are connected to one another in different ways. With location intelligence, it can be used by companies around the globe to track various activities in different geographies. 

That being said, if your business has yet to employ some form of location intelligence to support your business, do so right away. The future is all about knowing what happens, where exactly it happens, along with why it happens. By answering all of these three questions, you can always be at the right place at the right time, ensuring that your audience looks to you first for what you have to offer, bringing more profits and growth to your company.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

popup

Số lượng:

Tổng tiền: