(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology)  in Weather, specifically: 

  1. Real-time Lightning – Capturing real-time lightning strikes in a map with monitoring stations located around the world. 
  2. Global Wind Vectors – Displaying gusting winds with vectors as directions. 
  3. Albedo – Measuring albedo for Earth’s heat budget using surface reflectance satellite data – bright areas reflect more than dark areas.
  4. Solar Irradiance – Harnessing the power of solar energy with the Global Horizontal Solar Irradiance.
  5. Night-Day Boundary – Illustrating which parts of the Earth that people are fast asleep and are wide awake with the night-day boundary map.
  6. Historical Weather – Discerning weather patterns by studying old weather.
  7. Temperature – Mapping out temperature with multi-dimension which includes dimensions of latitude, longitude, altitude, and time.
  8. Azimuth – Calculating solar elevation, solar azimuth, and sun hours in the sky for each location.
  9. Weather Anomalies – Tracking weather events in a spatial database.
  10. 3D Atmospheric Data – Visualizing layers of the atmospheric features as a vertical profile.
  11. Ocean Surface Current Analysis Real-Time (OSCAR) – Delivering near real-time global ocean surface currents. (OSCAR Data)
  12. Weather Warnings – Feeding out live warnings with physical locations from National Weather Service. 
  13. Historical Precipitation – Observing historical precipitation from ground stations and radar.
  14. Weather Stations – Obtaining the latitude and longitude positions of weather stations around the world.

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Thời tiết. Cụ thể là:

  1. Theo dõi tia chớt/sét theo thời gian thực - Ghi lại các tia sét trong thời gian thực trên bản đồ với các trạm giám sát được đặt trên khắp thế giới. 
  2. Vectơ gió toàn cầu - Hiển thị gió thổi với các vectơ hướng. 
  3. Đo tần suất phản chiếu albedo (một phần năng lượng từ ánh sáng mặt trời chiếu ngược vào bầu khí quyển) cho dự trữ nhiệt của Trái đất bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh phản xạ bề mặt - các vùng sáng phản chiếu nhiều hơn vùng tối.

  4. Bức xạ mặt trời - Khai thác sức mạnh của năng lượng mặt trời với Bức xạ mặt trời toàn cầu.
  5. Ranh giới ngày đêm - Minh họa phần vị trí của Trái đất với bản đồ ranh giới ngày đêm. 
  6. Lịch sử Thời tiết  - Phân biệt các kiểu thời tiết bằng cách nghiên cứu lịch sử thời tiết trước đó. 
  7. Nhiệt độ - Lập bản đồ nhiệt độ đa chiều bao gồm các kích thước vĩ độ, kinh độ, độ cao và thời gian. 
  8. Phương vị - Tính toán độ cao mặt trời, phương vị mặt trời và giờ mặt trời cho từng vị trí
  9. Thời tiết Bất thường - Theo dõi các sự kiện thời tiết trong cơ sở dữ liệu không gian .
  10. Dữ liệu khí quyển 3D - Trực quan hóa các lớp và các đặc điểm khí quyển theo một biên độ thẳng đứng.
  11. Phân tích dòng chảy bề mặt đại dương theo thời gian thực - Theo dõi các dòng chảy bề mặt đại dương toàn cầu theo thời gian thực. 
  12. Cảnh báo thời tiết - Đưa ra các cảnh báo trực tiếp với các vị trí thực tế từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. 
  13. Lượng mưa lịch sử - Quan sát lượng mưa lịch sử từ các trạm mặt đất và radar
  14. Trạm thời tiết - Bản đồ ghi lại vị trí vĩ độ và kinh độ của các trạm thời tiết trên thế giới.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: