Dữ liệu ảnh GIS

Theo dõi tình trạng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ở bất kỳ quốc gia nào theo thời gian thực

10/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trang web Vaccine Visualizer được xây dựng đặc biệt để theo dõi phân phối vắc xin trên toàn thế giới.

TÍNH NĂNG: Nhấp vào một quốc gia để xem số người được tiêm vắc xin. Nếu bạn vào trang của một quốc gia, chúng tôi hiển thị con số mỗi triệu.

Tính đến hôm nay (10/6/2021) gần 940 triệu người đã được tiêm vắc xin (tương đương với 11,96% dân số thế giới)

LƯU Ý: Thông tin chỉ được bổ sung khi quốc gia này đã công bố dữ liệu công khai!

Hãy xem tại https://vaccinevisualizer.com

---

Track Covid-19 vaccination status in any country in real time

Vaccine Visualizer website is built specifically to track vaccine distribution worldwide.

NEW FEATURE: Click on a country to see the number of people vaccinated. If you enter a country's page we display the number per million.

As of today (10/6/2021) nearly 940 million people have already received a vaccine (equivalent to 11.96% of the world's population)

NOTE: Figures are only being added once the country has released public data!

Check it out at https://vaccinevisualizer.com 

Geolink tổng hợp từ Vaccinevisualizer

popup

Số lượng:

Tổng tiền: