(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Smart City, specifically: 

  1. Determining the appropriate planning locations of areas: commercial centers, residential areas, schools, hospitals greatly affects the quality of life of people later in that urban area.

  2. Energy - Determine the best location to build wind or solar farms or install energy infrastructure that provides and regenerates urban living environments.

  3. Potholes – Reporting potholes or automatically detecting them for infrastructure management.

  4. Asset Management – Reporting infrastructure defects with photos and geo-locations. 

  5. Smart Cities – Integrating urban development visions with GIS such as smart urban planning, smart utilities, smart transportation, smart public works and citizen engagement.

  6. Water Main Breaks – Knowing exactly where water lines and shut-off valves are located, prior to work.

  7. Lightscape – Lighting up bridges picking out the illuminated details and obscured areas.

  8. Curb Cuts – Finding curb cuts that give access to people with disabilities

  9. Utility Poles – Inventorying utility poles with important attributes like overhead/underground, number of lines and date of construction.

  10. Waste Collection – Defining areas of waste collection, finding suitable rounds of service when given a waste or transfer station.

  11. Fire Hydrants – Locating hydrants in a municipality marking its general condition, date for greasing the caps and exercising the valve.

  12. Spatial Data Infrastructure – Connecting multiple users in separate departments for managing data, metadata, users and tools.

  13. Insect Control – Spraying pesticides to eliminate mosquitoes and other pests with knowing no-spray zones and status of the previous spray.

  14. Homeless Shelters – Analyzing urban inequalities and homelessness to allocate homeless shelters appropriately.

  15. Managing city assets (road conditions, utilities, billboards, and sign inventories) with mobile satellite data to inventory and ensure safety standards.

  16. Sewer Network – Design sewer systems and their networks with right-of-way considerations and using the flow by gravity.

  17. Advisories – Alerting citizens for any problem advisories by taking an area on a map, and connecting to a central database of phone numbers and automated message alerts.

  18. Street Cleaning – Plowing geographic zones of a city.

  19. Speed Limits – Defining speed limits in a road network with proper signage.

  20. Road Closures – Advising citizens of road closures visually on a map.

  21. Emergency Water Supply – Preparing emergency water supply when contaminated.

  22. Cemetery Mapping – Implemented a system to map cemeteries using unmanned aerial vehicles UAVs and storing graves in a spatial database.

  23. Open Information – Reducing the need of telephone operators by having data displayed on a map.

  24. Participatory GIS – Gearing towards decision-making from citizen input and geo-spatial technologies.

  25. Land for Development – Finding available serviced and unserviced land available for development.

  26. Toponymy – Giving each place, park, river and feature of interest a name.

  27. Lift Stations – Move the flow from a lower to a higher elevation for sewer utility.

  28. Stormwater Pollution – Measuring stormwater pollution by estimating runoff and sources

  29. Seismic Slope Stability – Modelling stability of slopes using geology and digital elevation models to understand potential of seismically-induced landslide hazards.

  30. Water Wells – Developing constraints for water wells such as quality, quantity, stressed aquifers, and contamination for drinking.

  31. Solid Waste – Picking up after ourselves with geo-referenced garbage collection routes.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Thành phố thông minh. Cụ thể là:

  1.  c định vị trí quy hoạch phù hợp của các khu vực: trung tâm thương mại, khu dân cư, trường học, bệnh viện ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người dân sau này tại khu đô thị đó.
  2. Năng lượng - Xác định vị trí tốt nhất để xây dựng các trang trại năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời hoặc lắp đặt cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp và tái tạo môi trường sinh hoạt tại đô thị.

  3. Ổ gà - Dự báo các ổ gà hoặc tự động phát hiện chúng với dữ liệu vệ tinh để quản lý cơ sở hạ tầng.
  4. Quản lý tài sản - Báo cáo chỗ hư hỏng về cơ sở hạ tầng bằng ảnh và vị trí địa lý. 
  5. Thành phố thông minh - Tích hợp tầm nhìn phát triển đô thị với GIS như quy hoạch đô thị thông minh, tiện ích thông minh, giao thông thông minh, công trình công cộng thông minh và sự tham gia của người dân.
  6. Các điểm ngắt ống dẫn nước chính - Biết chính xác vị trí đặt các đường nước và van ngắt trước khi làm việc.
  7. Chương trình tạo ánh sáng cho các mô hình 3D- Chiếu sáng các cây cầu để làm nổi bật các chi tiết được chiếu sáng và các khu vực bị che khuất.
  8. Lề đường cắt (nơi tiếp giáp giữa vỉa hè và mặt đường) - Tìm lề đường cắt giúp người khuyết tật tiếp cận khi di chuyển.
  9. Trụ điện - Kiểm kê các cột điện với các thuộc tính quan trọng như trên cao / dưới lòng đất, số lượng đường dây và ngày xây dựng.
  10. Thu gom chất thải - Xác định các khu vực cần thu gom chất thải, tìm kiếm các vòng dịch vụ phù hợp khi có một trạm trung chuyển hoặc chất thải. 
  11. Vòi chữa cháy - Xác định vị trí các vòi chữa cháy của một đô thị đánh dấu tình trạng chung của nó, ngày bôi trơn nắp và vận hành van.
  12. Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian - Kết nối nhiều người dùng trong các phòng ban riêng biệt để quản lý dữ liệu, siêu dữ liệu, người dùng và công cụ.
  13. Kiểm soát côn trùng - Phun thuốc khử côn trùng để trừ muỗi và các loài gây hại khác khi biết vùng cấm phun và tình trạng của lần phun trước.
  14. Nơi trú ẩn cho người vô gia cư - Phân tích sự bất bình đẳng ở đô thị và tình trạng vô gia cư để phân bổ nơi trú ẩn cho người vô gia cư một cách hợp lý.
  15. Quản lý tài sản của thành phố (tình trạng đường xá, tiện ích, biển quảng cáo và kiểm kê biển báo) bằng dữ liệu vệ tinh di động để kiểm kê và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.
  16. Mạng lưới thoát nước - Thiết kế hệ thống cống và mạng lưới của chúng với những cân nhắc đúng đắn và sử dụng dòng chảy theo trọng lực.
  17. Tư vấn - Cảnh báo công dân kèm theo các lời khuyên về một vấn đề bằng cách lấy một khu vực trên bản đồ và kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm về số điện thoại và cảnh báo tin nhắn tự động.
  18. Vệ sinh đường phố - Xúc đất đá các khu vực địa lý của một thành phố.
  19. Giới hạn tốc độ - Xác định giới hạn tốc độ trong mạng lưới đường có biển báo thích hợp.
  20. Lập bản đồ trực quan về các tuyến đường bị đóng cửa- Tư vấn cho người dân về việc đóng cửa các tuyến đường một cách trực quan trên bản đồ.
  21. Cấp nước khẩn- Chuẩn bị cấp nước khẩn khi bị ô nhiễm. 
  22. Lập bản đồ nghĩa trang - Đã triển khai hệ thống lập bản đồ các nghĩa trang bằng máy bay không người lái UAV và lưu trữ các ngôi mộ trong cơ sở dữ liệu không gian.
  23. Thông tin mở - Giảm nhu cầu khai thác điện thoại bằng cách hiển thị dữ liệu trên bản đồ.
  24. Sự tham gia của GIS - Hướng tới việc ra quyết định từ đầu vào của người dân và công nghệ không gian địa lý.
  25. Quỹ đất cho phát triển - Tìm kiếm đất dịch vụ và không có dịch vụ sẵn có để phát triển.
  26. Địa danh học - Đặt tên cho từng địa điểm, công viên, dòng sông và đối tượng địa lý mà bạn quan tâm.
  27. Trạm nâng - Di chuyển dòng chảy từ độ cao thấp hơn đến cao hơn cho tiện ích thoát nước.
  28. Ô nhiễm nước mưa - Đo ô nhiễm nước mưa bằng cách ước tính dòng chảy và nguồn
  29. Ổn định dốc địa chấn - Mô hình hóa độ ổn định của mái dốc sử dụng mô hình địa chất và độ cao kỹ thuật số để hiểu được tiềm năng của các nguy cơ sạt lở đất do địa chấn gây ra.
  30. Giếng nước - Diễn giải các hạn chế đối với giếng nước như chất lượng, số lượng, tầng chứa nước căng thẳng và ô nhiễm cho nước uống.
  31. Chất thải rắn - Tự xử lý chọn chất thải rắn nhờ ứng dụng các tuyến đường thu gom rác được tham chiếu theo địa lý.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: