Kiến thức

Tầm quan trọng của mã hóa địa lý Geocoding trong lập bản đồ dữ liệu kinh doanh

03/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Mã hóa địa lý (Geocoding) là quá trình chuyển đổi dữ liệu vị trí thành vĩ độ và kinh độ được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên một bản đồ.

Tầm quan trọng của mã hóa địa lý trong lập bản đồ dữ liệu kinh doanh

Thông tin vị trí / địa điểm ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó có thể giúp tìm kiếm khách hàng mới và hỗ trợ tốt hơn những gì họ đang có.

Dù là một giao dịch kinh doanh với hồ sơ bệnh nhân, hóa đơn dịch vụ, bất động sản, dịch vụ đô thị, hoặc tội phạm, tất cả dữ liệu về chúng đều chứa thông tin vị trí. Tận dụng thông tin vị trí này cho phép một tổ chức cung cấp truy cập thông minh hơn tới các dịch vụ: chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ tiện ích chất lượng cao hơn, đúng hơn là đánh giá tiềm năng thị trường của một tài sản, và dễ dàng quản lý các lĩnh vực hoạt động của một thành phố.

Bước quan trọng nhất trong việc đưa ra ý nghĩa của thông tin vị trí là chuyển hồ sơ kinh doanh vào các điểm trên bản đồ để dữ liệu có thể được phân tích không gian và các chủ doanh nghiệp có thể hiểu rõ và đạt được các định hướng quan trọng. Geocoding càng nhanh thì lợi ích kinh doanh thu về càng lớn.

Khó khăn trong định dạng địa chỉ
Thông tin vị trí trong các dữ liệu kinh doanh thường là địa chỉ đường phố, tên thành phố, và mã bưu chính (ZIP code) – trong đó có rất nhiều hình thức thường xuyên là không thống nhất. Ví dụ: East Main Street có thể được viết tắt là E. Main St., một số nơi tồn tại bên ngoài ranh giới thành phố, và một số địa chỉ có mã bưu chính trong khi những nơi khác thì không.

Hơn nữa, thông tin vị trí thường được thu thập bằng các ngôn ngữ bản địa và các ký hiệu Latinh tương ứng của nó, có thể là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn. Tour Eiffel theo tiếng Pháp có nghĩa là Tháp Eiffel bằng tiếng Anh, còn tiếng Đức thì từ đường phố – street, strasse khi phiên âm sang tiếng Anh là Strasse.

Đôi khi, người ta muốn tìm vị trí theo tên chứ không phải theo địa chỉ, chẳng hạn khi một người nào đó tìm cửa hàng Starbucks ở Los Angeles, California.

Khối lượng lập bản đồ của dữ liệu kinh doanh – khi một cửa hàng cà phê muốn phân tích thông tin về 50.000 khách hàng, là ví dụ để cho biết thêm về một sự phức tạp khác.

Nguồn Geolink tổng hợp từ ArcNews, Vietgis

popup

Số lượng:

Tổng tiền: